آرایشگر زنانه

مرکزتخصصی وفوق تخصصی آهو
کارآموزرایگان‎ ناخن ورنگ ومش
(مترومصلی وسرسبز وخواجه عبداله)
09125464377و22300216
ازپرسنل‎حرفه‎ای‎درکلیه‎زمینه‎ها
دعوت به همکاری می شود
اجاره اتاق ، صندلی ،میزناخن و تخت
09125012865و44868324