نیاز به اجاره یا خرید (حومه)

پردیس
خریدار نقدی مسکن مهر
با بالاترین قیمت یکروزه
09128307552
املاک آتی ساز
شهر پردیس
خریدار یکروزه
آپارتمان و مسکن مهر
تمامی فازها
76280158 09125144615
پردیس بهترین خریدار
مسکن مهر
در کلیه فازها
رمضانی 09125286638
پردیس بهترین خریدار
یکروزه محضر
فاز 11 و 5
09127788830
پردیس مورداعتمادترین
خریدار ملک شما
شکوهی 09124482052
چالاکی 09125143878
پردیس کلیه فازها
بهترین خریدار ملک شما
یکروزه محضر
76242628و09126453064
خریدار مسکن مهر پردیس
قیمت از شما
یکروزه محضر
09126660665 و 76247582
شهر پردیس
خریدارزمین و آپارتمان
کلیه‎فازها شامل مسکن مهر
رهن و اجاره فوری
09128941693
76247000 76298240
پردیس بهترین خریدار
قرارداد و امتیازمسکن‎مهر
نقدی یکروزه عضو اتحادیه املاک
09128855372
پردیس
خریدار یکروزه
ملک شما
09121892947
پردیس بهترین خریدار
کلیه فازها
مسکن مهر و زمین وآپارتمان
بختیاری 09125571370
پردیس بهترین خریدار
واحدشما به قیمت دلخواه شما
نقدی یکروزه محضر کلیه فازها
09124702886
پردیس
خریدار نقدی مسکن مهر
همه فازها یکروزه
09128307552
پردیس کلیه فازها
خریدار یکروزه
مسکن مهر
09197728386

پیش فروش (حومه)

بانک اطلاعات املاک پردیس
خریدوفروش آپارتمان سنددار و
تراسه ومسکن مهرتمام فازها(9واحد)
09121909140 - 76245748

آژانس املاک (حومه)

پرند - املاک محمدیان
خرید ، فروش ، رهن ، اجاره
09128283843
56790181
پرند - مسکن راگا
بهترین خریداروفروشنده مسکن مهر
09128501410
56217973 - 56791004
" شهر جدید پرند "
خرید و فروش تخصصی مسکن مهر
زمین ،ویلایی ،آپارتمان فاز 0 تا 6
09199350109
مسکن شهروند
خرید و فروش زمین مسکونی
صنعتی و تجاری
09123122989و56931525
شهر پرند املاک صداقت
بهترین خریداروفروشنده
رهن واجاره مسکن مهر،ازفاز0تا6
09127155183و56792209
پرند - گروه مشاورین آ. ب . پ
شعبه آرمان
09121970836و09126381837
6 - 56729003
پرند مسکن زاگرس
خریدوفروش( مسکن مهر )فاز0تا6
09202682531
56217395
پرند - مسکن عرفان
خرید،فروش،رهن،اجاره
09128495299و09127294749
61 - 56931360
شهرپرند - املاک ساجدین
بهترین خریداروفروشنده ملک شما
خرید از شما مشاوره از ما !
56792429 - 56792469
شهر پرند - املاک مجید
با 20 م صاحب خانه شوید
56218313
09120865054 گلشن
شهرپرند - املاک پاسارگاد
بهترین مشاوردر امر خریدو فرش
09125950155 -
09127011317 56792652
شهر پرند - املاک سلام
مسکن مهر شما را
به بالاترین قیمت خریداریم
09392859583 - 09187366928
پردیس املاک آینده
بهترین خریداروفروشنده
درتمامی‎فازها(بیواسطه)
76242495و09124664660
هشتگرد جدید - مسکن بام
فروش نقدی زمین و آپارتمان شما
درفازهای 1 - 2 - 3 - 4 - 5
09121400545
شهرپرند - اقساطی
با 15 م خانه دار شوید
09125249006
56793246 - 56728370
شهرپرند - مسکن پارسا
خرید فروش رهن اجاره
56793007
09127338676 - 09127925053
پردیس ، کلیه فازها
خریدار زمین و آپارتمان
09128941693
76298240
پردیس املاک فردوس
بهترین خریدار و فروشنده
نقدی یکروزه آپارتمان شما
درفازهای 1 و 2 و 3
حسنی09122999913
 خانی 09121073458 
76298655
شهر پرند - املاک میهن
خریدوفروش مسکن از فاز0 تا 6
مشاوره واقعی مسکن مهر ! !
09381002402 - 09129411700
پردیس املاک احسان(فاز4)
خریدوفروش مسکن مهر کلیه فازها
76283885و
09196166282 09102774955
پردیس املاک پارت
سریعترین مرکزرهن و اجاره
خرید فروش ویلایی و زمین
76245093و09198372734
شهرجدیدپرند - املاک بخشی
خریدو فروش مسکن مهر
56219178
09121543298 - 09122404658
شهرپرند - املاک آسا
بهترین خریداروفروشنده ملک شما
56946949 - 09128449921
مسکن مهرو سنددار(فازصفر تا 6)
پردیس املاک جمشیدی
خریدوفروش تخصصی مسکن مهر
فاز 11 و 8 و فاز3 کلیدتحویل
76283834 و 09195606028
پردیس املاک آراد
بورس آپارتمان سنددار - تعاونی
و مسکن مهر با استعلام قیمت
76245991 و 76242812
شهر جدید پرند - فروش ویژه
آپارتمان 2خوابه کلیدتحویل 35م
56931300 - 56931200
09302006086
شهر پرند - املاک میهن (1)
متخصص در امر خریدوفروش
09120351995 - 09217936639 فاز 4 - کوزو
5 و کوزو 6
پردیس - املاک فکربرتر2
به بالاترین قیمت بفروشید
با کمترین هزینه خرید کنید
09199775909 و 76242580
شهرپرند - املاک ایران مهر
متخصص درخریدوفروش
56947668 - 09120914230 
سنددار و مسکن مهر
شهر پرند - مسکن دیپلمات
با یک تماس !
بهترین خریدار و فروشنده ملک شما
56794595 - 09122469096
پردیس املاک آرشین
خریدار و فروشنده ملک شما
3روزه فروش یا اجاره می دهیم
09354859510
پردیس - املاک بین الملل
خرید و فروش مسکن مهر
فاز11 و 8 وفاز3کلیدتحویل
76277481و09381686499
پردیس املاک بختیاری
بهترین‎خریدارومنصفترین‎فروشنده
زمین و آپارتمان و مسکن مهر
09125571370
پردیس املاک ملل
خرید و فروش زمین آپارتمان
در کلیه فازها با کد رهگیری
9و 76245708 
 09128367228
شهر پرند
املاک تیراژه
56218022
09122139048
شهر جدید پرند
املاک همشهری
خریدو فروش
آپارتمان ویلا تجاری زمین
09128604025 09125870070
 سنددار مسکن مهر
فاز 0تا 6
پردیس املاک خوش قدم
بهترین خریدار و فروشنده زمین
آپارتمان و مسکن مهر در کلیه فازها
09122808791 و 76279258
رودهن، مشاورین املاک داودی
خریدوفروش ویلا،آپارتمان
41 و76519040 
09122069228
پردیس املاک ایران
فوق تخصص خریدوفروش
فاز3و4و5و8و11 نقدواقساط
76283807و09120295512
شهر پرند - املاک نوید
با 25تا 50 م صاحب خانه شوید
3 - 56218142
09128580661
پرند - املاک کاخ
بهترین خریداروفروشنده
مسکن مهر و سندار
09128605025 - 56898919
شهر پرند - مسکن سپهر
(خریدار یک روزه ملک شما)
صفری 09122868393
اندیشه فاز 1 مسکن مشاور
ملک خود را به ما بسپارید
65531020
09121329661
پردیس املاک پارت
خریدوفروش رهن و اجاره
مشاوره تخصصی ( مسکن مهر)
76241716
پردیس املاک فرحی
خریداروفروشنده زمین‎وآپارتمان
و مسکن مهر در کلیه فازها
فرحی 09125038638
پردیس مسکن یاسین
خریدار و فروشنده ملک شما
با مجوز رسمی از اتحادیه
09195091197و09353062297
شهرپرند - املاک ارگ بم
سنددار و مسکن مهر فاز 0 تا 6
56933179
09128676758 - 09123305923
پردیس بهترین خریدار
و منصف ترین فروشنده
در کلیه فازها
با مجوز رسمی
76242627
غلامی 09122156520
درویش 09194191360
شهر پرند - املاک صدر
خرید،فروش،رهن و اجاره ازفاز0تا6
56933386 و
56933385 09121767194
پردیس ، فکربرتر2
به بالاترین قیمت بفروشید
با کمترین هزینه خریدکنید
فاز11و8و5و3و2و1و4
یکروزه نقد سند محضری
76242580
 09199775909
پردیس
بورس آپارتمان سنددار
زمین مسکونی تجاری مسکن مهر
استعلام قیمت تمام فازها
76242812
5 و 76279254
شهر پرند - املاک سلام
مسکن مهر شما را
به بالاترین قیمت خریداریم
09014086006 - 09392859583
شهرپرند - خریدو فروش
مسکن مهر فاز 0 تا 6
" کارشناس مسکن مهر"
56794916
پردیس،املاک حمید(کدرهگیری)
خرید ، فروش ، رهن و اجاره
1 و
76245830 09125831853
رودهن
بهترین خریداروفروشنده
ملک شما با مشاوره رایگان
نصیری 09124861187
شهرپرند - املاک صبا
خریدوفروش مسکن مهروسنددار
09127228960
56219307 - 56219314
شهرپرند - املاک آشیانه
خریدو فروش رهن اجاره
56931172 -
09126358393 09124634844
شهر پرند - املاک دلتا تک
خریدوفروش تخصصی مسکن مهر
09369347292
56219198 - 56219137
پرند - املاک ایران خاک کوزو
بهترین خریداروفروشنده مسکن مهر
56899266 طیبی
09214381105 - 09125932523
پردیس بهترین خریدار
و منصف ترین فروشنده
در کلیه فازها
با مجوز رسمی
76242627
غلامی 09122156520
درویش 091941910360
شهرجدیدپرند - املاک سید
مطمِئن ترین مرکزخریدو فروش
56946095
09126987837
شهر پرند - املاک حافظ
" مسکن مهر "
09122192492
56729110
پردیس - املاک‎ فکربرتر2
به بالاترین قیمت بفروشید
با کمترین هزینه خرید کنید
09199775909 و 76242580
شهر جدید پرند
املاک اورانوس نوین
56796800 - 56796900
09122547397
پردیس املاک فرحی
خریدار فروشنده زمین آپارتمان
و مسکن‎ مهر در کلیه فازها
ضابطی 09121192764
پردیس استعلام قیمت
کلیه فازها مسکن مهر
املاک جورابلو خانی
09123133870 - 76279047
شهر پرند - خریدو فروش
سنددارومسکن مهر ( فاز 0 تا 6 )
56899005 -56899007 
09128265866
پرند - املاک مهدیار
مرکزتخصصی خریدو فروش
رهن واجاره،مسکن مهرو سنددار
ویلایی - آپارتمان - تجاری
رسولی 09123181315
زارع 09121372094
56948648 - 56942592
شهرجدیدپرند - خریدملکی
مطمئن باکادرمتخصص وفعال با یک
 تماس متمایز بودن مارا احساس کنید!
09370079494 - 56932174
پردیس املاک هاشمی
بامجوزرسمی کلیه فازها سنددار
آپارتمان زمین و مسکن مهر
76291009و09125036017
شهر پرند
املاک بزرگ استقلال
7 -56728834
 09121936164
شهرپرند - مسکن عمران کوزو
بهترین فروشنده وخریدار
مسکن مهر فاز 3 تا 6
56940602 - 56946312
شهر جدید پرند
فروش ویژه آپارتمان
56931300 - 09126044394
کلید تحویل فقط 25 م
اندیشه فازیک مسکن بیتا
سریعترین مرکزخریدوفروش،اجاره
عضورسمی اتحادیه
65532928 - 65531830
شهرجدید هشتگرد
ملک شما را نقدا خریداریم
09121158150
شهرپرند - املاک قدسی
خرید وفروش سنددارومسکن مهر
56895899 - 09129260464 فاز صفر
تا 6
شهرپرند - املاک ستایش
خریدو فروش تخصصی مسکن مهر
09127103188
56945196
شهرپرند - املاک آریا
بهترین مشاور شما در
امر خریدو فروش فاز صفر تا 6
09122486548
شهر پرند - املاک ایران خاکسرا
خرید فروش از فاز صفر تا 6
سنددار و مسکن مهر
56897008 - 09120363178
شهر پرند - املاک سالار
بهترین خریدار و فروشنده ملک شما
56946085 - 56945907
یاسینی 09124734395
پردیس املاک بزرگ بهادری
خریداروفروشنده مسکن مهر
در کلیه فازها و کلید تحویل
09123932430و76258785
شهر پرند - املاک بصیرت
خریدو فروش مسکن مهر
09193357044
09124048746
پردیس مشاورشمادرامرخرید و
فروش خریداریک قطعه زمین
فاز4 محله 3 و 4
09124725299 و 76258774
شهرپرند - مسکن تهران
خریدوفروش رهن اجاره فاز0 تا 6
56944100 - 56943100
09123655981 - 09128573690
شهر پرند - املاک اکباتان
بهترین خریدار و فروشنده
56727181
09125495183
شهرپرند - مسکن آینده
خریدو فروش آپارتمان زمین ویلایی
مسکن مهر تجاری فاز 0 تا 6
56934759 - 09125590929
پردیس مسکن‎عدالت
باکدرهگیری خرید،فروش،رهن،اجاره
09122406104
6 - 76279035
شهرپرند - املا ک بینش
تجاری داری مسکونی
09127656742 - 09127696154 مسکن مهر
- 56218217
شهر پرند - املاک وهنان
با 25 م صاحب خانه شوید
56217781
وهنانی 09195221672
شهر پرند
خرید و فروش
آپارتمان و زمین
09122011066
شهرجدید پرند
سایت املاک ملل
بهترین مرکز تخصصی
خریدوفروش
09120598197
 56950120 - 56950122
 مسکــن مهــر
پردیس - املاک ‏جواهری
باکدرهگیری بهترین خریدارفروشنده
مسکن‎مهر درفازهای11و3و5و8
09192803934و76245900
» پرند - مسکن عرفان «
خرید،فروش،رهن،اجاره
09128495299و09127294749
61 - 56931360
رودهن، مشاورین املاک داودی
خریدوفروش ویلا،آپارتمان
41 و
76519040 09122069228
پردیس فروش واحدهای
سند دار و وام دار ویلایی
با شرایط ویژه و عالی
خانم
پورکاظمی 09128475037
شهر پرند - مسکن گلشن
با 30 م صاحبخانه شوید
09190208900
56218313
پردیس ، مسکن مهر خودرا
به‎بالاترین قیمت بفروشید
یکروزه ، نقدی
09199775909و76242580
شهر پرند - املاک نوید
با 25تا 50 م صاحب خانه شوید
3 - 56218142 - 56791452
09128580661 - 56791368
خریدار یکروزه ملک شما
درجا محضر
56791819 09122868393 - صفری
پردیس
با کمترین بودجه خرید کنید
مسکن مهر و سنددار
09199775909و76242580
شهرک صدف - املاک صدرا
بهترین خریداروفروشنده ملک شما
درشهرک صدف و فازهای 3و4و5
09122608852 - 65569250
پردیس املاک نگارستان 215
فروش (6واحد) مسکن مهر بی واسطه
76247582
09121241082
" شهر جدید پرند "
خرید و فروش زمین ،
ویلایی، آپارتمان و مسکن مهر
09199350109
املاک خشت اول (شماره7)
بهترین خریدار و فروشنده
در کلیه فازهای پردیس
76246003 و 09192894460
پرند - املاک ایرانیان شعبه 2
بهترین خریداروفروشنده مسکن مهر
09127294705 - 09121325361
8 - 56722007
شهر جدید پرند
بهترین خریدارو فروشنده
09357507073 - 09359653077 مسکن مهر فاز
4 کوزو
5 و
فاز 6
پردیس املاک جمشیدی
مرکزتخصصی خرید و فروش
مسکن مهر فاز 11و8و5و3
کلید تحویل
بهترین قیمت یکروزه محضر
09127337076 و
76296983 09195606028
پردیس املاک فرحی
خریدار و فروشنده زمین
وآپارتمان مسکن مهر بامجوزرسمی
فرحی 09125038638
شهر پردیس
خریدار و فروشنده
مسکن مهر
در تمامی فازها
با هر بودجه ای
برایتان پیشنهاد داریم
عبدی 09125290067
شهر پرند - املاک یاراحمدی
تخصص درخریدو فروش
مسکن مهر از فاز 1 تا 6
09120204929 - 56791284
پردیس خریداروفروشنده
زمین آپارتمان مسکن مهر
با مجوز رسمی
شهرانی 09123962157
پردیس
بهترین خریداروفروشنده
مسکن مهر کلیه فازها
09125055742
( شهر پرند - املاک نگین )
سند دار - مسکن مهر
8 - 56795597
09125808900و09128573470
پردیس املاک آینده
استعلام قیمت در کلیه فازها
مسکن مهر ویلا زمین آپارتمان
76242495 و 09124664660
املاک حمید
پردیس
خرید فروش رهن اجاره
زمین آپارتمان مسکن مهر
در کلیه فازها با کد رهگیری
رفیعی 09125831853
1 و 76245830
پردیس - املاک 110
با مجوز رسمی،فروش8واحد
آماده تحویل
طبقات 1و3و5و6و9و12و13
سندمحضری و
انتقال قطعی درعمران
76245915و09126764047
پردیس - خریداروفروشنده
زمین،آپارتمان،مسکن مهر
یکروزه به بالاترین قیمت
09128346650
پردیس املاک آراد
خریدار و فروشنده یکروزه
فاز 11 و 5 و 8 با استعلام قیمت
20و
76247610 و 09124902330
پردیس آینده سازان
زمین آپارتمان مسکن مهر
09127985198
76244076