نگهداری کودک و سالمند

سیمین مهرورزان سلامت
ثبت480257 شبانه روزی،روزانه
بیمارستان (خدمات سالمندوکودک)
09192171773 و 44962520
ماهان گستر راستین
بشماره ثبت 229415
خدمات
کودک ، سالمند
روزانه و شبانه روزی
شرق 77780947
شمال 88891918
غرب 44244315
مرکز 66571032
مرکز 66571031
نوید گستران فردوس
ارائه کلیه خدمات
روزانه و شبانه روزی
اعزام کودکیار،اعزام نیرو
جهت خدمات سالمند
لگنی ، پوشکی ، سالم
09122857141
66557864 پیروزی
33500189 مرکزی
5 - 44001061
نیکو نگهدار
بشماره ثبت 228048
خدمات کودک ، سالمند
روزانه و شبانه روزی
با15سال سابقه درخشان
شرق 77780947
غرب 44462353
شمال 22222081
مرکزی 66909419
مرکزی 66908601
امداد آژنگ آریا
(ثبت 37874) خدمات سالمند ،
کودک با تخفیف ویژه
66173984ـ09102170563
موسسه فرشته
ثبت 28817 خدمات به سالمندو
کودک ( 15 % وِیژه شهداء )
پیروزی 36057443
شرق 77728856
مرکز 66554639
مرکز 44298950
مهرنیکوکاران سلامت
باکادری مجرب ودلسوز(بامجوز)
خدمات کودک وسالمند
پوشکی ولگنی بانازلترین قیمت
44634092
26123516 - 88352257
77455872 - 77240772
یاری سازان آریو(بامجوز)
(ش.ث 476084 )
( سالمند) ( کودک)
( 8 خط) 77187902
« ستاره مهر یزدان »
خدمات سالمند و کودک
با پرسنل امین و مطمئن
22660550 - 22660449
ندای بهبودآوران امید
( 373521 ) (شبانه روزی)
خدمات کودک و سالمند
مرکزی 66613416
مرکزی 66613505
ندای آرامش پارسیان
فدک،خدمات کودک وسالمنددر
منزل روزانه وشبانه روزی با تضمین
قراردادتخفیف فرهنگیان جانبازان
مرکزی 88949540
شرق 77808506
شمال 22380534
پیشگامان امداد پایتخت
( شماره ثبت 271226 )
عزیزان خود را به ما بسپارید
خدمات کودک و سالمند
با کادری مجرب
77520253
سالم آرمان میهن،ثبت467603
ارائه کلیه خدمات ویژه
کودک،سالمند (شبانه روزی)
09126996905 ـ 44013248
فرشتگان آرامش
شرق
به شماره ثبت 186624
کودک و سالمند
( روزانه و شبانه روزی )
غرب 44083602
 شمال 22616651 
مرکزی 20 -77181819
 مرکزی 7 - 88460676
همزیستان پارس
( ثبت 28817 ) خدمات به
سالمند و کودک ، خانواده
شهداء جانبازان 15 % تخفیف
24 ساعته
1753267 -0912
 شهرک غرب 88333661
شرق 77728893
پیروزی 36057469
غرب 44299277
مرکز 44299223
مهر امید
شماره ثبت 14279
خدمات کودک ، سالمند
روزانه و شبانه روزی
با15سال سابقه درخشان
شرق 77555333
غرب 44450342
شمال 22521113
مرکزی 66439626
مرکزی 66566547
آرامش نگین سبز
کودک --------- سالمند
با کادری مجرب و دلسوز
شبانه روزی - روزانه
44951125 - 88473005
66739698 - 33335685
22264482 - 22722100
شرکت آریو(ش.ث 476084 )
با رقابتی ترین قیمت و
مطمئن ترین روش( تخفیف ویژه)
26703664 ـ 22856675
ثبت 18549
انجام‏کلیه‎امورات،کودک‎و
سالمندان‎لگنی،پوشکی
آلزایمر و سالم
09121896185 33198818
22877962
 77406038
5 -44966094
 88810902
9 - 88316988
* سروش ‎سلامت * 4968
سالمند ، کودک‎
روزانه وشبانه روزی 30 % تخفیف
77160725 - 66539207
طنین ستاره صبح
کلیه خدمات سالمند و کودک
شبانه روزی - روزانه
شـرق 33301476
غرب 66565724
شمال 22610445
مرکز 88843995
درمان ایرانیان
خدمات سالمند کودک
شبانه روزی و روزانه کادرمجرب
»»»تخفیف ویژه ماه رمضان«««
مدیریت
09128650073
40_66916438
 مرکزی
15_66949713
خدمات کودک و سالمند
« در منزل خودتان »
با مجربترین نیروها
22759812 - 77517232
آمال سبز طوبی (با مجوز)
خدمات‏کودک‎وسالمنددرمنزل
وبیمارستان با ضمانت 100 %
66570856 ـ
8 و 66905047
(ثبت 32535)
کلیه خدمات سالمند
همراه در بیمارستان
تخفیف ویژه فرهنگیان
جانبازان، بازنشستگان
9 ـ 26317528
22315129 22504238
× امداد طاهر×
با پرسنل مجرب ومطمئن
77621845
88094623
44419836
 44462581
22961256
 22961748
9 ـ 66084168
 88246423
شرکت به گستر
خدمات سالمند و کودک
در منزل و بیمارستان
88461921 ـ 88461421
پاکیزه کاران پارسیان
با مجوز رسمی
( ثبت : 276470 )
خدمات آسایشی رفاهی
پوشکی و لگنی سالمند سالم
خدمات کودک
روزانه و شبانه روزی
88456912 3 ـ 22892872 تـمـام نـقـاط
همیارکودک وسالمندشما
سالم، پارکینسون، آلزایمر
پوشکی، لگنی
روزانه، شبانه روزی
44475433 ـ 22336108
66961060 ـ
77185166 88436011
مهر مادری
همیار کودک و سالمند
سالم،پارکینسون،آلزایمر،پوشکی
لگنی،واکری،روزانه،شبانه روزی
44475433 - 22336108
66961060 -
77185166 88436011
(ثبت 294778)
سالمند ، کودک ، پوشکی
لگنی ، آلزایمری و ...
روزانه،شبانه روزی،مقطعی
امام
حسین 33337951
پـیـروزی 33338410
نــارمــک 77722305
تهرانپارس 77722143
تـجـریـش 22890362
پاسداران 22890361
مهرنیکوکاران سلامت
باکادری مجرب ودلسوز(بامجوز)
خدمات کودک وسالمند
پوشکی ولگنی ،تخفیف ویژه رمضان
44634092
26123516 - 88352257
77455872 - 77240772
* سایبان مهر تهران *
خدمات‏کودک‏وسالمند،بامجوز
ثبت 14745 روزانه‏وشبانه‎روز
88996592 ـ 88982119
خدمات خانگی به سالمند
و کودک بصورت
« روزانه و شبانه روزی »
09193244220 - 55366813
(نخبگان‎ آرامش نخستین)
تاسیس 1376
(7خط) 66565659
« گل بهار»
همدم پوشکی واکری لگنی
20 %تخفیف ویژه قرارداد
مرکز 66919862
غرب 44821700
شمال 22923188
(نخبگان‎ آرامش نخستین)
(سالمند) (کودک)
با 18سال سابقه
(10خط) 66917252
14 سال سابقه
همدم سالمند سالم
پوشکی و لگنی و ...
روزانه و شبانه روزی
22892872
 88467118
 20 % تخفیف ویژه قرارداد
همیاران شادی
شماره ثبت 473765
ارائه کلیه خدمات از
کودک،سالمند
با کادری مجرب و دوره دیده
باتضمین 100%
روزانه و شبانه روزی
44291299
کنزی 09127698148
ایرانیان
سالمند ، بیمار ، کودک
09123833869و
40_66916438
4_88700603
فرشتگان آسمان آبی
ثبت 17811
خدمات سالمند وکودک
09122406509 26322611
60 - 77213058
پاکان آرارات برتر پایتخت
ارمغانی از سلامتی و امنیت
کودک وسالمند، روزانه شبانه روزی
ش ث 466480 ، همراه بیمار
سامانه 8 رقمی استان تهران
مدیریت
09120840631 20
خط 36621530
خدمات خانگی سالمندان
کودکان (روزانه، شبانه روزی)
22736787
22723767
همیاران شادی
شماره ثبت 473765
ارائه کلیه خدمات از
کودک،سالمند
با کادری مجرب و دوره دیده
باتضمین 100%
روزانه و شبانه روزی
44291318
کنزی 09127698148
سالار فرشتگان
ارائه کلیه خدمات به سالمند
و کودک در منزل
به صورت روزانه و شبانه روزی
15 % تخفیف ویژه
به خانواده شهداء و جانبازان
24ساعته 09121930448
شرق 77690636
تجریش 22307869
غرب 44255012
امداد آژنگ آریا
خدمات سالمند ، کودک
روزانه وشبانه روزی با ثبت
09102170563ـ66173984
امداد مهر آسام
عصای پیری پدر و مادر
شماره ثبت 37298
همیار سالمندوکودک درمنزل
شبانه روزی 40 % تخفیف
مدیریت 09122962940
55070202_77943649
آشیان سلامت آوا
(ثبت 38621)
کلیه خدمات کودک و سالمند
09375142221
77646117 77646118
سالم آرمان میهن،ثبت467603
خدمات کودک،سالمندمنزل،بیمارستان
شبانه روزی 30 %تخفیف درقرارداد
09126996905 ـ 44013248

پرستاری کودک و سالمند

بامجوزرسمی وزارت بهداشت
وافتخار رضایت مندی و
تندیس شما
نگهداری و مراقبت بیمار
کودک و سالمند
شیوه های نوین ما
نیروهای فوق حرفه ای ما
نگرانی شمارا برطرف می کند
10خط 22698407
مجوز وزارت بهداشت
اعزام پرستار و مراقب
سالمند * بیمار * کودک
شبانه وروزانه به دلخواه شما
تزریقات پانسمان سونداژ
26708131
مدیریت 09128686353
شرق 77803997
مرکز 66939151
سعادت آباد 88697428
نیاوران 22297498
فرشته 22229338
عرشیا درخشان با مجوز
پرستاری ، بیمار ، کودک وسالمند
مدیریت 09122268176 
مرکزی 66507965 سردار جنگل
44846101 سعادت آباد
22370718 شهرک
غرب 88385605
پرستاری و نگهداری از
سالمند،کودک،بیمارومعلولین
با مجرب ترین نیرو
(تخفیف ویژه هنگام عقد قرارداد)
66124764 
22094143
موسسه پرستاری فجر
با مجوز وزارت بهداشت ودرمان
اعزام‎پرستار،مراقب(سالمند،کودک)
66057203 - 66156705
پرستاری منشاد
با مجوز بهداشت
مراقبت درمنزل شما
37 و 77115536
پرستاری بیماران
سالمندان و کودکان
روزانه وشبانه روزی تحت نظارت پزشک
09121710610 - 22371371
نگهدارسالمند،بیمار،کودک
پزشک،نرس،فیزیوتراپ
ISO و کارآفرین کشور
آرامش تخصص ماست
مدیریت
09123833869 صادقیه
6 _
44875105 ونک
4 _
88700603 سعادت آباد6_
88078515 شبانه روزی
13_66909010
عرشیا درخشان با مجوز
پرستاری ، بیمار ، کودک وسالمند
مدیریت 09122268176 مرکزی 66507965 سردار جنگل
44846101 سعادت آباد
22370718 شهرک
غرب 88385605
(سالمند) (بیمار)
با 17سال سابقه
09356917252 (10خط) 66917252
با مجوز وزارت بهداشت
با 19 سال سابقه
نگهدار کودک سالمند
پزشک پرستار و
فیزیوتراپ در بیمارستان
ودرمان قطعی زخم بستر
مدیریت09122368853 مرکـز 50ـ44033849 پاسداران22502473 سعادت آباد9ـ88472008 عباس آباد
88452537 فرشته
22737624 پونک
44059651 تجریش
15ـ22759014
20 % تخفیف
ویژه قرارداد
نگهداری از سالمند
بیمار ، کودک
با مجوز وزارت بهداشت
ستارخان 66919862
گل
بهار 09128686194
مرکز 66919893
غرب 44821700
شمال 22923188
موسسه گلبرگ - پرستاری
از سالمند و بیمار با مجوز وزارت
بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی
09123548514 - 77922040
با مجوز وزارت بهداشت
با 17 سال سابقه
نگهداری کودک،سالمند،بیمار
در منزل و بیمارستان
77610458ـ
2و44275451
88922573ـ88985147
22759132ـ22757843
پرستاری و نگهداری از
سالمند،کودک،بیمارومعلولین
بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت
(تخفیف ویژه هنگام عقد قرارداد)
66124764
 22094143
(سالمند) (بیمار)
با 17سال سابقه
09356917252
 (10خط) 66917252
همزیستان پارس
» با مجوز وزارت بهداشت «
( با کادر مجرب )نگهداربیمار
کودک سالمندخانواده شهداء
15 % تخفیف پاسخگو24ساعته
59 و 26706136
94 و 26706123
با مجوز وزارت بهداشت
همه مناطق تهران
اعزام پزشک - پرستار
فیزیوتراپ و مراقب
سالمند و کودک
روزانه و شبانه روزی
بیش از 14 سال سابقه کار
با مدیریت دکتر مشیدی
77714788 - 22467899
86036439 - 44442410
سپید گستر
خدمات پرستاری و نگهداری
از سالمند و کودک درمنزل
بامجربترین نیروها،مجوز رسمی
از وزارت بهداشت و درمان
پاسخگویی شبانه روزی
88854278 و
6 - 88928334
سالمند بیمار کودک
تاسیس 1376
(7خط) 66565659
پرستاری طلوع فجر
بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت
اعزام پرستار ویژه ICU
کمک بهیار و مراقب
جهت پرستاری از بیمار
سالمند و کودک
88984291 - 66121972
مس
یعنی مرکز سلامت
با مجوز وزارت بهداشت
کلیه خدمات پرستاری
بیمار - کودک - سالمند
88309329 - 44616409
66923937 - 66943814
پرستاری بیماران
سالمندان و کودکان
روزانه وشبانه روزی تحت نظارت پزشک
66859139 - 22371371
x مرکز پزشکی نیلوفر x
مجوزبهداشت،استانداردISO
خدمات VIP گواهینامه
رضایت مشتری نگهداری
سالمند،بیمار،کودک تخفیف ویژه
88016810 ـ 22688905
4 ـ 66907233
نگهداری ازسالمندبیمارکودک
پرستارتخصصی،بهیاروکمک
دارنده نشان رضایتمندی
»»پاسخگویی بدون تعطیلات««
مدیریت
09123833869 پونک
44875106 صادقیه
44875105 سعادت آباد
16و 88078515 تجریش
26119651 نیاوران
26119650 مرکزی
13_66909010
درمان درمنزل همراز
ویزیت پزشک،سونوگرافی
رادیوگرافی،نوارقلب،فیزیوتراپی
آزمایش،پرستاری ازسالمند
روزانه وشبانه روزی درمنزل
وبیمارستان،درمان زخم بستر
صدور گواهی فوت
24
ساعته 09126083154
09123039316 مرکز
35 و 66563834
مرکزپرستاری ودرمانی مهام
مراقبت تخصصی ازکودک سالمندبیمار
درمنزل،بیمارستان،روزانه وشبانه
44422555و44409298
پرستاری همیاران فرشته
با مجوز وزرات بهداشت
با سالها تجربه نگهداری ازبیمار
سالمندوکودک خانواده شهداء
15 % تخفیف جوابگو24ساعته
شرق 77813682 
غرب 5 - 44232844
موسسه سها
انجام خدمات پرستاری
و ICU ، پزشکی ، فیزیوتراپی
درمانی، گرافی، نگهداری بیمار
و سالمند،آزمایشگاهی،زخم بستر
22504493و
22771243 88984797
با مجوز وزارت بهداشت
با 19 سال سابقه
نگهدار کودک سالمند
پزشک پرستار و
فیزیوتراپ در بیمارستان
و درمان قطعی زخم بستر
مدیریت 09122368853
 مرکـز 50ـ44033849
 سعادت آباد 9ـ88472008
 فرشته 22737624
 تجریش 15ـ22759014
مرکز پرستاری
( ایران زمین )
بامجوزرسمی وزارت بهداشت
مراقب سالمندبیماردرمنزل
اعزام همراه به بیمارستان
نوارقلب،پانسمان،سونداژ
فیزیوتراپی،رادیوگرافی
کمک بهیارICUاجاره تجهیزات
-----------
کودکیارباکارت بهداشت
سعادت آباد: 22077590
44267616 مرکزی
2 ـ 44271971
پارس
انجام کلیه امورات کودک
و سالمند لگنی ، پوشکی و سالم
شبانه روزی
1753267 - 0912
جردن 888097911
پاسداران 22898028
مرکز 44263100
درمان در منزل نیک (دی)
نگهداری سالمند و کودک
درمان استثنائی زخم بستر
به روش نوین و معجزه آسا
22012575 23020
مرکزهمراه شما
با مجوز وزارت بهداشت
اعزام پزشک،پرستار،ماما
فیزیوتراپ،مراقبت از سالمند
کودک و بیمار در منزل
همراه بیمار در بیمارستان
09371534029و44755797
مراقبت ازسالمند و کودک
پرستاری از بیمار
بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت
66934889
77501949
 22094412
شایان طب
خدمات پرستاری،مراقبتی
(کودک،سالمند،بیمار)
و تجهیزات‎پزشکی‎
به صورت شبانه روزی
بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت
63448
کبیر سبز مجوز بهداشت
نگهداری سالمند کودک
روزانه شبانه روزی
31 ـ 44488830
مس
یعنی مرکز سلامت
با مجوز وزارت بهداشت
کلیه خدمات پرستاری
بیمار - کودک - سالمند
33301560 - 22610375
44616422 - 66923937
مراقبت از سالمند بیمار کودک
با مجوز بهداشت
66173847 -
88440983 22374399

آسایشگاه

آسایشگاه سالمندان کمال
توانبخشی ونگهداری درمحیطی زیبا
وفرح بخش باکمترین هزینه(هفت تیر)
09125210625و77528860
آسایشگاه سالمندان طلیعه مهر
اتاق خصوصی ، نیمه خصوصی
« درجه ممتاز »
22008226 - 22004188
مرکز سالمندان نارنجستان
اگر مراکز سالمندان را در
اروپا و آمریکا دیده اید
از این مرکز دیدن فرمائید
بلوارارتش اقدسیه خ فیروزبخش
بن بست حیدری راد پلاک 1
8
الی 26112346
مرکز توانبخشی سالمندان
مهرگان
«پاسداران - هروی»
22934990 و 22944779
سالمندان نورسته - نیاوران
ازبودنتان درکنارمان افتخارمیکنیم
با سوئیتهای تخصصی سالمندان
09123110680و26851059
مرکزسالمندان یارین
امکانات باور نکردنی
استخر ، سونا ، جکوزی
کلینیک فیزیوتراپی،آب درمانی
هتلینگ منحصر به فرد
روزانه وشبانه روزی قیمت مناسب
09126170322و26656129
مرکز سالمندان پارسایان
رتبه اول طرح پایش کشوری
باشرایط کلینیکی مسکونی
شایسته سالمندان گرامی
09121725275
88791680 ـ 88790525
سالمندان مهر کیان
توانبخشی ونگهداری ازسالمندان شما
رادرمحیطی سبزوآرام پذیراست
22209113و22205312
مرکز سالمند ملاصدرا(نیایش)
در محیطی آرام و دلنشین
آماده پذیرایی از سالمندان شماست
09199128546 - 88217927
آسایشگاه سالمندان صالحین
با کادر مجرب پزشکی وپرستاری
( با هزینه بهزیستی )
44052953 و 44052794
(آسایشگاه سالمندان نگار)
نگهداری سالمند باکادری مجرب
وکلیه امکانات رفاهی واقع درستارخان
66504457_66512806
آسایشگاه سالمندان ساحل
در فضایی سبز و ویلایی
09121089740
65285951_65287190
آسایشگاه سالمندان مهربان
درمحیطی نوساز ، بافیزیوتراپی
مجهز "دعوت به بازدید و مقایسه "
صادقیه
3 و 44012062
مرکزسالمندان وتوانبخشی
هستی «شهرک غرب»
در مکانی مجلل
با اتاق های زیبا و نورگیر
با کلیه خدمات پزشکی
...با تخفیف وِیژه ایام مبارک...
09125137590 - 88094590
سرای سالمندان شیرین
پذیرش سالمند در رودهن
برای مدتی محدود با تعرفه دولتی
09123848873
X فرهیختگان مهرپرور X
درجه یک ، با کادری مجرب
با نازلترین قیمت (میرداماد)
09128143675و22227533
آسایشگاه سالمندان سرافرازان
باکادری مجرب وتیم پزشکی فعال
شهریه 000 / 950
09197172830 - 44799304
مرکزسرای امیدپرهام
ممتازونمونه استان تهران
( خیابان دولت )
9 _ 22612427
سالمندان وارستگان
با کادری مجرب
شهرک غرب فلامک شمالی
09121306966 ـ 88082954
آسایشگاه سالمندان
(طراوت)درمحیطی سرسبز
با امکانات درجه یک
اتاق 3و4تخته
09123542647
65286680 65285792
سرای سالمندان توحید
درجه 1 ، ممتاز و نمونه استان
با کادر مجرب و متخصص
با تشکیلات رفاهی مدرن
درقلب پایتخت پذیرای شماست
66942207 66942178
سالمندان آرین
توانبخشی ونگهداری وپذیرش سالمند
ماهانه000 / 300 / 1م
(پاسداران نیستان2) 22896314
درخانه ای سرشارازعشق ومحبت
پذیرای سالمندان عزیزمیباشیم
« ستارگان »
قلهک
16 - 22640915
آسایشگاه سالمندان امیر
باکادرتخصصی مجرب وارائه
کلیه خدمات پزشکی،پرستاری
فیزیوتراپی،روانشناسی،مددکاری
کاردرمانی،گفتاردرمانی و
مجهزترین تجهیزات درمانی با
تسهیلات رفاهی مدرن در
محیطی آرام ودلنشین آماده
پذیرایی ازسالمندان است
6 - 02636809083
سالمندان مهر گل هفت تیر
با کادری مجرب و تیمی تخصصی
در خدمت شما عزیزان هستیم
88825282 ـ 88304162
آسایشگاه سالمندان خانه سبز
( درجه 1 ) مهرشهر پذیرای
سالمند خانم و آقا ( تخفیف ویژه )
09196868105 - 02633412054
مرکزسالمندان وتوانبخشی
هستی «شهرک غرب»
در مکانی مجلل
با اتاق های زیبا و نورگیر
با کلیه خدمات
09125137590 - 88094590