نظافت منزل و محل کار (غرب)

« آرین » 13 سال سابقه
بهترین نظافتچی 000 / 20
77582557 ـ 22429034
66711034 ـ 44176961
نیروی مجرب وماهرخانم وآقا
منزل،راه پله،شرکت وپذیرایی
86021901 - 66863539
44856301 - 44856406
پاک آفرینان 300275
نظافت راه پله منازل و ادارات
با پرسنلی کاردان وقابل اعتماد
44044136 و
4 - 44018663
شرکت خدماتی پیشرو قدرت
شماره ثبت 300787انجام امور
نظافتی و اعزام کارگروسرایدار
14 و 44674912
8 ساعت کار 000 / 25
پرداخت وجه بعد از رضایت
44837701 ـ
66436581 
خانم غفاری 
 44859123
آفتاب غرب
نظافت منازل ادارات راه پله
آماده عقد قرارداد با
سازمانها و برج ها
تسویه درصورت رضایت
اعزام نیروی متعهد ومجرب
( تمام نقاط )
 1الی 44978660
(نظافت قصر سپید)
شماره ثبت424586
خدمتکار - سرایدار - پذیرایی
روزانه و شبانه روزی
88357938 
88359932
8 ساعت کار حرفه ای 30000
آقا و خانم 100 % تضمینی
66354842 ـ
44423914 
خانم مجیدی 
 44871028
8 ساعت 25000 آقاوخانم
نظافتچی حرفه ای 100% تضمینی
88812703 ـ
66569875
خانم بخشی 
 44837833
خدمات آریا
ثبت328163(شبانه روزی)
منازل،ادارات،راه پله(تضمینی)
کاشانـی 44270947
پـونـک 44270663
ستارخان 44214718
صـادقیه 44241141
نظافتچی 8 ساعت 20000
نیرو خانم و آقا حرفه ای
66591007 و
44850190 
خانم بهاری 
 44871037
شرکت بهین کار
اعزام نیروی خدمات نظافت
پذیرایی،آبدارچی،نگهبان،سرایدار
44548362 - 44541364
نظافت منزل و راه پله
و تمامی امور منازل توسط شبکه
اجتماعی خدماتی در منزل
44696875 ـ 66057129
شبانه روزی 8 ساعت25000
نظافتچی حرفه ای و مجرب
77535769 ـ 66738652
22174337 ـ 44148351
X صفا X
نظافتچی خانم و آقا (بامجوز)
88171438 ـ 66946081
44483316 ـ 22656791

نظافت منزل و محل کار (شمال)

8 ساعت فقط 50000
ثبت 478987 ( تضمینی )
33312137 و 77752617
88456849 و 26850828
ثبت : 357967
نظافت منازل ادارات راه پله
نیروی قراردادی و کنترات
خانم راد
88300347
 22926850
نیروی مجرب وماهرخانم وآقا
منزل،راه پله،شرکت وپذیرایی
33098015 - 86021901
22524892 - 22524846
(398268) 8ساعت 30000
نظافتچی روزانه دائم کنترات
88205593 ـ 22925255
22136547 ـ 22925254
( 396094 )8ساعت25000
نظافتچی حرفه ای آقا و خانم
77542380 ـ
88812703
 خانم محمدی 
 22181645
نظافتچی خانم و آقا
8 ساعت 30000 خانم آقایی
88697640 و 88814137
22631640 و 22183326
ثبت : 357967
نظافت منازل ادارات راه پله
نیروی قراردادی و کنترات
خانم راد
88310726 22926031
( عسل )
نظافتچی خانم،آقا(روزانه،دائم)
خانم بختیاری 22622945
 شبانه روزی 77942784
 رسالت تهرانپارس 77942852
 سیدخندان 88468624 
شریعتی تجریش 22622944
نظافتچی آقا و خانم 25000
پرداخت وجه بعد از رضایت
26603903 ـ
88810412 خانم
تهرانی 22183430
شماره ‍ ثبت: 330028
نظافت واحدهای
مسکونی - تجاری
منازل ، شرکتها ، راه پله
88997832 - 88994699
22906510 - 22250459
نظافت منازل شرکتها راه پله
پذیرایی از مجالس
تامین نیروی خدماتی مجرب
(نظافت کلی واحدخالی بالوازم)
66401284 _ 44455117
88497695 _ 22546119
پیشگامان(424586)
نظافت ، خدمتکار ، سرایدار
آبدارچی پذیرایی
میرداماد 26411755
ولنجک 22179416
نیاوران 22194367
تجریش 22755229

نظافت منزل و محل کار (شرق)

شبنم گسترپاکان 32588
منازل ، دفترکار ، راه پله
کنترات ، پذیرایی از مجالس
77689451_77689345
نظافت شمس
* روزانه - دائم *
(شبانه روزی)
تهران نو 77976940
 نارمک 77976884
 شریعتی، سیدخندان 26123596
تهرانپارس 77976561
نظافتچی حرفه ای 000 / 25
تسویه درصورت رضایت
77545135 ـ
33344211
خانم شاکری
 77546488
شرکت نظافتی جوان
( تمام نقاط ، شبانه روزی)
نظافت روزانه منازل،ادارات
(خانم و آقا ) اعزام سرایدار
نگهبان ، کارگر رستوران
77657995 - 33251957
77611931 - 77670216
8 ساعت کار مفید
000 / 30 تومان
اعزام نیرو آقا و خانم
33367085
33367082 - 77569788
(آرمان مهرنسیم)
ثبت29608 - شبانه روزی
( 8 ساعت کار 30 هزار تومان)
منازل ادارات راه پله کنترات
خانم افخمی
9 -33259267
22892344
77942861
77594876
( 396094 )8ساعت25000
نظافتچی حرفه ای آقا و خانم
33336976 ـ
26603906 خانم
متین 77591542
8 ساعت کارحرفه ای30000
اعزام نظافتچی حرفه ای شبانه روزی
77591540 ـ
33251489 خانم
یکتا 77620384
پژمان مهر آریا
ثبت308085 (روزانه،دائم)
خانم بختیاری 77942784
 شبانه روزی 77942812
 شریعتی تجریش 22622945
 سیدخندان سهروردی 88468624
 تهرانپارس رسالت 77942852
نگین ایرانیان
با تخفیف ویژه ماه رمضان
اعزام نظافتچی خانم و آقا
کادر مجرب و امین
با سرعت عمل بالا
« حتی تعطیلات »
77848444
صدف نقره ای
100 % تضمین - آقا و خانم
77295559 و 33655003
77933563 و 77933482
8 ساعت 30 هزار
نیروی آقا و خانم (تمام نقاط)
وجه پرداختی = رضایت کامل
77976038و77976831
الماس شرق
تضمینی ،تضمینی ،تضمینی
پیروزی 33335770
سراج 77591528
رسالت 77591529
نارمک 77916359
تهرانپارس 77728846
نیروی مجرب وماهرخانم وآقا
منزل،راه پله،شرکت وپذیرایی
88401370 - 77536014
77158073 - 33098015
خانم و آقا حرفه ای 20000
پرداخت وجه بعد از رضایت
77256599 ـ
33301220 
 خانم آسایش
 77621053

نظافت منزل و محل کار (جنوب)

شبنم گستر 32588
نظافت منازل تمام نقاط
راه پله - دفترکار - پذیرایی
66751625_55735495
8 ساعت فقط 50000
وجه پرداختی = رضایت کامل
44156746 و 65634192
33304827 و 55645863
* ستاره رادین *
تمام نقاط نظافت منازل
ادارات ، راه پله ، دفترکار
55749118 ـ 55732452
شرکت خدماتی ایرانیان
صفر تا صد منازل و ادارات
نظافت و پذیرایی مجالس
09364769742 - 66313526
دفتر خدمات نظافتی
اعزام نیروجهت نظافت و پذیرایی
درسراسرتهران
09127353958و55880336
شهرری ، دولت آباد ، نازی آباد
خزانه ، جوادیه ، پیروزی
09121785530
33051587 و 55652791
(( میثاق ))
منازل،راه پله وشرکت ها(تما م نقاط)
33330314 و 33503386
55662742 و 66877801
( پاکینه گستر میلاد )
ثبت 457737 ( تمام نقاط )
77752616 و 66877810
55755010 و 33435919
* ستاره رادین *
تمام نقاط نظافت منازل
ادارات ،راه پله ،دفترکار ،مساجد
55749118 ـ 55732452

نظافت منزل و محل کار (تمام نقاط)

نظافت منازل و مجتمع های مسکونی و تجاری ، اعزام نیروی مجرب و حرفه ای جهت نظافت
خانه تکانی و پذیرایی به تمام نقاط تهران . اماده عقد قرارداد با ، شرکت ها و مجتمع ها
.. تلفن:33050633
26753476
65810361
77309445,44739380
نظافت با بیمه،راه پله30هزار
صادقیه تجریش پاسداران ونک
شهرک غرب،عباس آباد،گیشا
ستارخان انقلاب پیروزی مدنی شرق
88082812 - 77068590
66287820 - 44276379
33130856 - 22748128
نظافت آتی
بیش از 18سال سابقه درخشان
تهرانپارس
پردیس 77139526
نارمک 77244182
شریعتی 88446787
صادقیه 44159520
تجریش 22985914
خدمات شادی
بهشتی،جلفا88475291 گیشا،فاطمی88230624 شهرک غرب88578948 صادقیه،پونک44357918 فرمانیه،آصف
22748126 ظفرقلهک26407966
« ظریف کاران »
(ثبت 457610) (تضمینی)
ارزانتر و تمیزترازهمه جا
44426904 77702151
22322219 77738901
دنیای پاکیزگی
میرداماد،دروس26411330 بهشتی،مطهری88450537 زعفرانیه،جردن22746246 گیشا،فاطمی88268496 کاشانی،پونک44276913 شهرک غرب88578947
(نظافت الهیه)
تجریش 22458161 گیشا فاطمی
88459336 ونـک
88427201 آریاشهر
44298067 سعادت آباد
88563778 عباس
آباد 88420239
پاک اندیشان
نظافت
گیشا،فاطمی 88475825
 ونک 88419087
 شهرک غرب 88094580 
شمیرانات 22414078 
تهرانپارس 77163604
 صادقیه 44298168
 عباس آباد 88476544
جردن 86022371
دنیای نظافت
انقلاب،فردوسی66963775 بهشتی،ونک88412955 قیطریه،دربند22748143 گیشا،فاطمی88230625 صادقیه،فردوس
44350732 سعادت آباد22360966
نظافت با بیمه،راه پله30هزار
صادقیه تجریش پاسداران ونک
شهرک غرب،عباس آباد،گیشا
ستارخان انقلاب پیروزی مدنی شرق
88407942 - 77158628
66287820 - 44354516
36051976 - 26851327
8 ساعت 35000
خانم راد شبانه روزی
پرداخت وجه بعد از رضایت
5 ـ 22892864
خوش نام
8ساعت000 / 55 تومان واقعی
راه پله طبقه ای 7 هزارتومان
جنوب 55980488 فاطمی،گیشا 88267173 صادقیه،
فردوس 44047943
شمیرانات 22047451
خانم و آقا 40000
شریعتی.بهشتی7تیر.ونک
پاسداران گیشا فاطمی صادقیه
پیروزی.شهرک غرب.کل شرق
77584611 - 66120487
33331972 - 44299482
26327646 - 88148709
منازل ادارات راه پله
پذیرایی ، سازمان ها
66415571 ـ 33786290
77693033 ـ 77574703
مهر
نظافتچی آقا و خانم
منازل ادارات راه پله
33785741
88694590 خانم
رضایی 88694034
ثبت : 357967
منازل ادارات راه پله
نماشویی قراردادی پذیرایی
اسباب کشی ( خانم افشار )
66483565
44154026 88300347
77627361 22926850
( ثبت : 492103 ) تمام نقاط
8 ساعت واقعی 55 هزار
منازل،راه پله،ادارات واسباب کشی
نطافتچی حرفه ای آقا و خانم
خانم
محمدی 36052687
26701869 ـ 88548972
منازل 40000
راه پله 35000
اسباب کشی 15000
خانم تهرانی شبانه روزی
66566926
66566916 66565961
شماره ثبت 3678
نظافت منازل راه پله ادارات
نیروی مجرب خانم و آقا
آبدارچی و سرایداری
55530509 ـ 66499893
88191317 ـ 22792923
سرای نگین جم (209954)
خدمات منازل و شرکتها
پذیرایی مجالس،سرایداری،نگهبانی
7 و 22246526
77929775
منازل ادارات راه پله
خانم و آقا ، شبانه روزی
86016268 ـ 66720602
77631396 ـ 22708913
پرداخت وجه بعد از رضایت
15 سال سابقه درخشان
نیرومجرب خانم وآقا 40000
خانم افشار شبانه روزی
88468092
88467312 88467549
نگین سبز
نظافتچی ،سرایدار،آبدارچی
نگهبانی روزانه و شبانه روزی
26801308 - 66918395
(نظافت هما)
سعادت آباد
86020387 آریاشهر
44158949 ولیعصر
22462506 نیاوران
22452697 تهرانپارس
77139530 عباس
آباد 86021458
« ایساتیس »
اعزام نیروی مجرب آقا و خانم
100 % تضمینی و قابل اعتماد
دریافت وجه بعدازرضایت
تمام نقاط = اعزام سریع
66594254
نظافت پذیرایی اسبابکشی
(ثبت439818)
جردن 86019265 
گیشا،فاطمی86022416 
ونک 88452068 
شهرک و سعادت 88087332
 عباس آباد 88419552
تهرانپارس 77163610
صادقیه 44298155
شمیرانات 22414035
فوری .... فوری
اعزام نیروی کار خدماتی
خانم و آقا (راه پله و منزل )
88323878
* هلالی *
نظافت راه پله ها و شرکت ها
دفاتر و کار های تاسیساتی
09192073537_88015065
ثبت : 357967
منازل ادارات راه پله
نماشویی قراردادی پذیرایی
اسباب کشی ( خانم افشار )
66483565
44154026 88310726
77627361 22926031
شرکت آوای پاک شهر
انجام کلیه امورخدماتی،تعمیرات
ونظافت با کادر مجرب(خانم و آقا)
09016220850 - 44214654

نظافت منزل و محل کار (مرکز)

* رادین *
تمام نقاط نظافت منازل
ادارات ،دفترکار ،راه پله ،مساجد
66751695 ـ 66759650
ماهک آبی نور آذین
شماره ثبت 478986
77976447 و 88456787
33797551 و 77976312
(نظافت قصر سپید)
شماره ثبت424586
سرایدار - آبدارچی - خدمتکار
ولیعصر
88897529 سهروردی
88359932 فاطمی
88357938 یوسف
آباد 88897663
ماهک آبی نور آذین
شماره ثبت 478986
77976447 و 77976312
33797551 و 88456787
8 ساعت 25000 (تضمینی)
نظافت و خشکشویی موکت و فرش
77752617 و 33304827
66120649 و 88456849
پیشگامان(424586)
نظافت ، خدمتکار ، سرایدار
پذیرایی
یوسف آباد
88853751 هفت
تیر 86035372
مطهری 88913306
ولیعصر 86035370
پیشگامان(424586)
نظافت ، خدمتکار ، سرایدار
آبدارچی پذیرایی
یوسف آباد 88853751
هفت تیر 86035372
مطهری 88913306
ولیعصر 86035370
آقا 30000 خانم 35000
هدف ما جلب رضایت شماست
88449301 ـ 88449517
66569875 ـ 26603906
8 ساعت کار 25000حرفه ای
تسویه درصورت رضایت شبانه روز
77671623
66368720
 خانم نامی
 88810412
یسنا
راه پله منازل ، ادارات - پذیرائی
66467781 - 88931956
22392675 - 44538562
8 ساعت کارتضمینی30000
نظافتچی فوق حرفه ای شبانه روزی
88205593 ـ
66709542 خانم
سام 88935523
روازنه دائم
راه پله منازل شرکت ها
پرسنل متعهد و حرفه ای
تمام نقاط اعزام سریع
77591355 ـ 77514987
66537044 ـ 88276351
سورنا
راه پله منازل ، ادارات - پذیرائی
77540797 - 88895643
66068074 - 26701377
تندیس
نظافت منزل - شرکتها
88997832 - 88994699
88499947 - 88499945
* رادین *
تمام نقاط نظافت منازل
ادارات ، دفترکار ، راه پله
66751695 ـ 66759650

شستشوی فرش و مبل و موکت

دنیا
کارخانه قالیشویی مجاز
سرویس سراسر نقاط تهران
33030081 - 77284943
26143186 -
77832610 86081179
قالیشوئی و خشکشوئی
مبل و موکت
شبانه روزی ،حتی روزهای تعطیل
( شمس - جم )
پاسداران ، دولت ، سیدخندان
09120853989و22317326
22988042 و 22529843
قالیشویی غرب
خ خوش بالاتر از مرتضوی پ370
سعادت آباد 88689454
آریاشهر 44142233
ستارخان 66885250
آزادی 66373700
جنت آباد 44471696
خشکشویی مبل و موکت
سراسرتهران فقط 2500 تومان
09036490644
09183661859
قالیشویی اطلس
متری 3000 تومان
سرویس سراسر تهران
حتی تعطیلات،تخفیف ویژه مساجد
55930095 - 33752605
77797954 - 86080944
22308253 - 44854467
قالیشویی جردن
(مجاز) (ممتاز) (باضمانت)
77603311
22229682 22630030
22630300 66424242
آماده عقد قرارداد با منازل
سازمانها وادارات جهت انجام خدمات بصورت تضمینی و تخصصی هستیم.(سراسر تهران) 22148345 22836351 86016127 44826950 44564478 44744202 44360838 66275636 66275742 66255306 66255418
09125129197
قالیشویی20(گلبافت)
جنوب 55515618 محلاتی افسریه
33688691 پیروزی
نبرد 33688690
تهرانپارس 77282311
دماوند 77282310
پاسداران 22419534
قالیشویی قدس
خشکشویی مبل و موکت
در محل
ولیعصر 22866313
شریعتی 26315745
نیاوران 22901118
( قالیشویی 20 )
جنوب
55515621 پیروزی
نبرد 33686882
نارمک 77282313
تهرانپارس 77282312
شریعتی 22878115
ولیعصر 22419067
قالیشویی مبل شویی
تخفیف ویژه به مناسبت رمضان
رسالت نارمک 77263535 پیروزی 33309200 مینی سیتی
26124007 پاسداران دولت
22862565 شمیرانات
22211312 شریعتی
22311661 ونک گاندی
88367072 یوسف
آباد 88677702
مرکزی 88576060
شستشوی مبل وموکت وفرش
درداخل منزل فوری باخشک کن
26318841 و 22316648
شبانه روزی 26651439
شستشوی فرشهای نفیس
ارزانتر از همه جا
خشکشویی مبلمان با دستگاه
راک داکتور نفری6000 تومان
55145705ـ44428665
66373414ـ44001940
قالیشویی غرب تهران
آهن 44715893
شهرزیبا 44141777
پونک 44472226
ستارخان 44221608
قالیشویی مجیدیه
تحویل به صورت لول48ساعته
کد 187 ارزانتر ازهمه جا
نارمک مدنی 77699114 تهرانپارس 77699113 هروی پاسداران 26318892 مجیدیه ریحانی
91 - 26318890
خشکشویی مبل وموکت با
شامپو خارجی 8000 تومان
ستارخان ـ توحید66379936 آزادی ـ انقلاب66370015 بلوار فردوس 44605572 غرب تهران 44600731 شمیرانات 22819302 نیاوران 22772739 دولت 22559319 شریعتی 22772769 فرمانیه 22819301 جردن ـ ولیعصر88602058
قالیشویی کوثر
آزادی 66371885
 یوسف آباد 88173720
 عباس آباد 88173712 
پیروزی افسریه33414692 
تهران نونارمک 77285834
تهرانپارس 77285836
قالیشویی افسریه
تحویل به صورت لول 48ساعته
کد 158 / 63 ارزانترازهمه جا
مشیریه کارون
33377644 نیروهوایی
77699113 نبردپیروزی
33659824 افسریه
ابوذر 33659823
قالیشویی فردوس
تحویل48ساعته لول واتوشده
عضو اتحادیه ارزانترازهمه جا
ستارخان 44270997 شهرک غرب
88076165 جنت
آباد 44499625
شهرزیبا 44162287
کارخانه قالیشویی مجاز
20 % تخفیف
به مناسبت ماه مبارک رمضان
شستشوی فرشهای نفیس
ارزانتر از همه جا
100 % بدون مواد
با ضمانتنامه کتبی
«لول + اتو = کاور»
«رفوگری + رنگبرداری»
مبل ، خوشخواب ، موکت
7000تومان
شستشوی مبل،موکت وفرش
داخل منزل (شبانه روزی)
44871008
26601640 و 88100126
قالیشویی پونک
شستشوی فرش و مبل کد 144
خانی آباد 55886045 
فردوس 80 -44150579 
شهرک غرب 88571345
ستارخان 66558343
پونک 44834445
خشکشویی مبل وموکت وفرش
درداخل منزل فوری باخشک کن
26651425 و 22316650
شبانه روزی 22239083
قالیشویی رفوگری رنگبرداری
خشکشویی مبل و موکت
تحویل بصورت لول و کاور
رسالت نارمک 77342294
کارخانه قالیشویی مجاز
20 % تخفیف
به مناسبت ماه مبارک رمضان
شستشوی فرشهای نفیس
ارزانتر از همه جا
100 % بدون مواد
با ضمانتنامه کتبی
(( لول + اتو = کاور ))
(رفوگری + رنگبرداری)
مبل،خوشخواب،موکت
قالیشویی غرب تهران
خشکشویی مبل و موکت
فلاح 55778007
آزادی 66371340
شهرزیبا 44141777
پونک 44472226
ستارخان 44221608
قالیشوئی و خشکشوئی
مبل و موکت،شبانه روزی(شمس جم)
22988042 و 22529843
22317326 و 26655042
* قالیشویی اطلس *
(کداتحادیه 638)
متری 3000 تومان
سرویس درسراسرتهران
33398300 و 55971395
44117328 و
77122723 22324086
زعفرانیه
خشکشویی مبل و موکت و
غیره...
تکاوران 77191724
نارمک 77110255
ونک 88610855
زعفرانیه 22605074
ماژیک شهر
قالیشویی مجاز،ممتاز،باضمانت
8 ـ 77644134
22630030 22630300
22902789 66424242
( قالیشویی احسان )
ارزانتر از همه جا
نازی
آباد 55517928
آریاشهر 44464776
میرداماد 26201928
ونک 88806496
رسالت 77824413
تهرانپارس 77783196
پیروزی 33862200
مرکزی 33876161
تهران شرق
مبل شویی
تحویل 48 ساعته لول
نیروی هوایی 77264030
حکیمیه 77811704
نارمک 77264050
تهرانپارس 77829252
قالیشویی مجاز کد 214
متخصص شستشوی فرشهای
دستباف،ابریشم ماشینی مبل
تهرانپارس
77335373 نارمک
77933933 رسالت
77813762 عباس
آباد 88514713
ونک 88873929
مجیدیه 22520049
هروی 26314620
دولت 22609591
پاسداران 22590643
قالیشویی ورفوگری مجاز
تهران شرق ( لویزان - اقدسیه)
48ساعته + لول + کارت خوان
نیاوران 22195786
هروی 22941709
اقدسیه 22195785
لویزان 22941890
قالیشویی تهران بزرگ(تاج)
سرویس سراسر تهران
عضورسمی اتحادیه
73079
قالیشویی رفوگری
خشکشویی مبل و موکت
پیروزی شهدا 33177468 
نارمک رسالت 77998195
مفتح هفت تیر 77251966
ونک ملاصدرا 88027574
دولت 22574237 
ظفر میرداماد 22619304
شمیرانات 22813294
 جردن ولیعصر 22057638
قالیشوئی سیف اله هاشمی
شستشوی فرش ماشینی و
دستباف(سرویس سراسرتهران)
آدرس: شهرری ، باقرشهر
24متری طالقانی خ22بهمن پ192
(شعبه دیگری ندارد)
09125102522 و 55202741