نمایشگاه اتومبیل

« اتو حمید »
بهترین خریداراتومبیل صفروکارکرده
یحیایی 09123714798
18 _ 77625417
بهترین خریدار انواع اتومبیل
ایرانی وخارجی(صفروکارکرده)درمحل
اتوجباری 09121397511
حتی تعطیلات 77670308
(بهترین و بالاترین خریدار)
انواع اتومبیل کارکرده
حتی رنگ شده ( نقد درمحل)
09128456673
خریدار انواع اتومبیل
نقدا در محل (شاعری)
4 الی
22116093 09121699973
گالری نوین
بامدیریت سیدعلی صالح دوست
مشاوردرخریدوفروش صفرکیلومتر
09121238317 - 77624040
( گالری نصر )
منصفانه ترین خریدار و فروشنده
صفر و کارکرده (حسین نصراله زاده)
09121008440 - 77621610
( سلیمانپور )
بهترین خریدار انواع صفر
09126276002
23 و 77652522
« سریع ترین و بهترین خریدار»
انواع اتومبیل صفر و کارکرده
( ایرانی و خارجی )
اتوهروی 09129315726
(( اتو کیان ))
بهترین خریدار صفر و کارکرده
09121074756
77645221
« منصفانه ترین خریدار »
انواع اتومبیل کارکرده
حتی رنگ شده (ایرانی وخارجی)
09122115615
(اتومبیل مسعود)
خریدار انواع صفر داخلی و مونتاژ
66903094ـ66929815
چنگیزی 09121197982
«سریع ترین خریدار»
خارجی ... ایرانی
درمحل ، چک بانکی (حتی تعطیلات)
09126070850
گالری متین
بهترین خریدار کارکرده در محل
محمدی 09121899041
9 - 77625178
« اتو هدف »
بهترین خریداراتومبیل صفردرمحل
ناغی
09121275297 77681226
بهترین خریدار اتومبیل های
ایرانی و خارجی - کارکرده (در محل)
09121132195
09121004123 و 33145720
( اتو طاها )
بهترین خریدار صفر
09121856572
77684681
« عبدالهی »
بهترین خریدار صفر درمحل
09122908892
77680363
بهترین خریدار صفر و کارکرده
در محل (حتی تعطیلات)
09123725897 (امیدی) 77639700
بهترین خریدارصفروکارکرده
درمحل باچک بانکی(حتی تعطیلات)
آقایی
09127333151 77502249
" نمایشگاه مفید "
بهترین خریدار پژو ، سمند
پراید و ... ( تهرانسر )
09121440230 ـ 44529393
خریداراتومبیلهای کارکرده
انواع پژو،پراید،سمند،ریو
تندر90،زانتیا،ماکسیما،هیوندا
09121466861و44740468
(( صفا ))
خریدار صفر و کارکرده
صفا 09121156068
33331615 - 33330361
بهترین خریداروفروشنده
(انواع اتومبیل)صفروکارکرده
نقد درمحل حتی ایام تعطیل
بابک
طبایی 09122461163
« الیت خودرو »
بهترین وبالاترین خریدارصفروکارکرده
نقدادرمحل - حتی روزهای تعطیل
09128181554و 66005600
اتو گالری بهمن
بهترین خریدارانواع خودرو کارکرده
09193099535و
09121492027 33441982
«گالری کسرا»
خریدارصفردرمحل
09121169014و77511091 حاج کیوان77507070
گالری زرین مشاور شما
بهترین خریدار صفر در محل
صالح
دوست 09121722682
4 و
3 و 77535852
اتوگالری متین
خرید و فروش انواع اتومبیل های
ایرانی و خارجی صفر و کارکرده
8 _ 77489287
(اتومبیل مسعود)
خریدار انواع صفر داخلی ومونتاژ
66903094ـ66929815
چنگیزی 09121197982

فرسوده

سواری
000 / 000 / 24 ریال نقد
بدون بیمه،مالیات وعوارض شهرداری
09192006007
منصف ترین و بهترین
خریدار
خودروهای فرسوده
09125975781
خریدارخودروهای فرسوده
و اوراقی
09382931723
09199777529
خریدار خودروهای فرسوده
انواع وانت و سواری تا 84
43 و 33336741
09126003058
خریدنقدی خودروهای فرسوده
ازمدل46تا83،پرداخت به روز
09125130493 - 09122586842
66800789 - 09356974682
بهترین خریداروفروشنده
ماشین های سالم و فرسوده
پژو پراید پیکان pk و ...
09391092706و33324935
اولین و بزرگترین
مرکزاسقاط کد: 1715
بالاترین خریدارخودروی
فرسوده سبک و سنگین
آماده همکاری با واردکنندگان
حتی شهرستان نقدی 500 / 2
09107598987و33258782
بزرگترین خریدارخودروهای
فرسوده، سبک وسنگین
(نقدی درمحل)
09125400358 - 33642490
بنیان خودرو ماندگار
طرح نقدی وجایگزین باوام 25م
سواری،وانت،اتوبوس،کشنده
09357993823 -
1 و 44963650
« خرید و فروش فرسوده »
حمل رایگان سبک و سنگین
قابل استفاده 5 / 2 به بالا نقدا"
09362072225و33677389
همه می خرند
ما بالاترمی خریم
09903381215
09902803649
آغاز طرح ویژه جایگزینی
خودروهای فرسوده کشور
سایپا ( بدون ضامن )
هدیه ثبت نام
000 / 000 / 2 ریال
5 - 44994203
8 - 44986745
# بهترین خریدار فرسوده #
سبک و سنگین (نقداً درمحل)
بدون بیمه بدون عوارض
09362929426
STOP
خریدار خودروهای فرسوده
( به بالاترین قیمت )
09197598450
بهترین خریدار خودرو فرسوده
سواری وماشین سنگین،فروش گواهی
اسقاط،نقددرمحل،حمل‎خودرورایگان
09335496734
بهترین خریدار خودرو فرسوده
سبک و سنگین،به بالاترین قیمت
09127614624
09125152535
خریدارهمه مدل فرسوده
سبک وسنگین
انواع سواری قابل استفاده200 / 3
09334896488و09127164823
بالاترین خریدار انواع خودروهای
فرسوده - سبک وسنگین حتی خاموش
رایگان 09371052562
حمل 09121052562
بالاترین خریدار انواع خودروهای
فرسوده - سبک وسنگین حتی خاموش
رایگان 09197322924
حمل 09125430094
سواری
000 / 000 / 24 ریال نقد
09192006007
خرید فرسوده « نقدی »
سواری و سنگین
حتی مدارک ناقص و توقیفی
09192432429 - 33607549
بهترین خریدار پراید
فرسوده و قابل استفاده
تا 200 / 3 م
09012221310
خریدار خودروهای فرسوده
نقدا در محل همراه باخودروبر
09363546243
09122546243
خریدار انواع فرسوده
خودروبر رایگان
نقدی در محل
09124455668
*دفتر مرکزی*
خرید خودروهای فرسوده
(سبک سنگین)(تعداد نقدی)
09197106084و77961586
خرید خودروهای فرسوده
نقدی هزینه حمل برعهده خریدار
56384760
09129151947
خریدارخودروهای فرسوده
سبک و سنگین
سواری از مدل 59 تا 83
وانت کلیه مدل ها
پلاک ایران و کامیون
09124106603 09121545451
* بالاترین خریدار فرسوده *
سنگین،نیسان(سواری500 / 2م)
33355218
بخشی 33352974
خریدارخودروی فرسوده
نقدی قیمت واقعی
( سواری،نیسان،مینی بوس،سنگین)
09354006019 ـ 09193301252
ماشینهای فرسوده شما را
در سراسر ایران
نقداًوبا شرایط استثنایی خریداریم
09197685220 ـ 55013129
بهترین خریدارخودروی فرسوده
درمحل بدون تعطیلی400 / 2
خریدخودروهای قابل استفاده4م
09355350079
بزرگترین خریدارخودروهای
فرسوده و سنگین
(نقدی درمحل)
09125400358 - 33642490
بالاترین خریدارهمه مدل
سبک و سنگین ،بدون بیمه
تصادفی - اوراقی،مدارک ناقص
09901982286
خرید خودروهای فرسوده
سواری و نیسان حتی توقیفی
و مدارک ناقص »» نقدا درمحل ««
9122190488 و 09124483204
طرح ویژه
خریدخودروهای فرسوده سنگین
و سواری با حمل رایگان(رضاپور)
09197878404 - 09128588034
باتحویل خودروفرسوده
حداکثرتا 20میلیون تومان
وام دریافت نمایید
56216625 - 09370098286
بنیان خودرو ماندگار
طرح کلید به کلید
سبک 48 تا 84 سنگین
نقدی واریز وجه به روز
وام 25 م بدون ضامن
09357993823
1 و 44963650
دفترمرکزی رایا نوین
(سواری400 / 2)(نیسان700 / 4)
سنگین200 / 2)تعدادبصورت نقدی
09197106084و77961586
خریدار فرسوده - تصادفی
قابل استفاده سنگین نیسان
وانت پراید بالای 700 / 2 م
09108484082
بهترین خریدار خودروهای
فرسوده اوراقی و ضایعاتی
و تصادفی
09374929971و09364065981

سایر خدمات خرید و فروش واجاره

کارشناس انواع خودروبادستگاه
دیجیتال رنگ و موتور
66505383
09126004618
کارشناسی کامل خودرو
با دستگاه در محل
09127272611
 ( محمد رهبری ) 22888628
کارشناسی رنگ بدنه و فنی
بادستگاه دیجیتال و دیاگ موتور
تست آب و روغن (با20سال تجربه)
09121122199 - 22898569
کارشناسی بدنه وفنی خودرو
بادستگاه دیجیتال ودیاگ انواع
خودرو ،صدوربرگه(ثبت448584)
09102200072
کارشناسی و تشخیص رنگ
وفروش انواع دستگاههای تشخیص
رنگ‎روزدنیا ، باآموزش رایگان
09359821917
ایمن ران - کارشناسی خودرو
تشخیص رنگ، دیجیتال و دیاگ کلی
ایرانی وخارجی، ارائه برگه کارشناسی
09195605516 - 88559765
کارشناسی اتومبیل
بازدید خودرو قبل از خرید
با دستگاه
09121717151
کارشناسی سیارانواع خودروهای
ایرانی وخارجی درمحل باپیشرفته ترین
دستگاه دیاگ و تشخیص رنگ
09385783612و09187691521
کارشناس رنگ و بدنه و فنی
جدیدترین دستگاه روز دنیا
سریع در محل منصفانه
09128086163
شرکت مادیان خودرو
کارشناسی تخصصی کامل خودرو با
15سال سابقه ،ارائه برگه بازدید رسمی
درمحل 09120885640

حواله - دعوتنامه

حواله - دعوتنامه - انصرافی
خرید و فروش خودرو صفر
77189130 و 77279543 (حسینی) 09128942235
آریا
خریدو فروش حواله و دعوتنامه
سایپا ایران خودرو
09128726590
خریدوفروش حواله،دعوتنامه
صفر ، L90 ، پارس ، 405 ، 206
برلیانس،ساندرو ، h30 (ثمری)
09127741421و77939588
خریدار حواله H 30
ایران خودرو
09125809115

تصادفی

سریعترین خریدار
انواع اتومبیل تصادفی ورنگ دار
حتی موتورسوخته ( نقد درمحل)
09128456673
امید به خدا
من صافکارم واسطه نیستم
قیمت ازشمامنصفانه ترین خریدازما
09195591869 - 77437983
« نقدا در محل »
بهترین خریدار تصادفی
100 % مطمئن
09123704776
« منصفانه ترین خریدار »
تصادفی ، رنگ دار
09125331233
خریدار انواع
اتومبیل تصادفی
خارجی و ایرانی
« به بالاترین قیمت »
آخرین قیمت راازمابگیرید
صافکاری عدالت
09122756212
«تصادفی»
بهترین خریدار
انصاف پیشه کار ماست
مجتبی
09121120144 77213527
« منصفانه ترین خریدار »
تصادفی ، رنگ دار
انواع اتومبیل تصادفی
(ما از همه گرانتر می خریم)
09121852402 44275215
ایست! عجله نکنید! من صافکار
هستم هنرم بالاترین خریدن است
(واسطه نیستم) انواع اتومبیل
09126857644 - 77437983
خریدار تصادفی
206 ،L90 ، پرشیا و غیره
موتور سوخته ، رنگ شده
09126202013
بهترین خریدار تصادفی در محل
شبانه روزی (سعادتی)
09128577797
22148398
بالاترین خریدار تصادفی
( درسراسر ایران)
باکارت طلایی یا بدون کارت
09127009599و77903939
اپتیما 2014
سفید ، فول کامل
تصادف بسیار جزئی
09122700200 22300200
عادلانه ترین خریدار
اتومبیل های تصادفی
و موتور سوخته
66022301
09126801893 09128887535
( اتو کار عابدینی )
برای ضرر کمتر با ما تماس بگیرید
منصف ترین خریدار 206پارسL90
09125453455 - 66099896
چرا دو دلی؟
بالاترین خریدار
تصادفی
میرزایی 09123831002
غـرب 44838267
شـرق 77280554
توجه رضایی توجه
خریدارتصادفی (سراسرکشور)
09125463218
66697563
*خریدارانواع تصادفی*
منصفانه ترین قیمت راتجربه کنید
09121112564
44273581
تخصص ماگران خریدن است
رستمی خریدار تصادفی
09121325676
44273583
(اتوطرشت)
منصفترین خریداراتومبیل تصادفی
باکارت طلایی یا بدون کارت
09101393121 و 66551794
بهترین خریدار تصادفی
( نقدا در محل )
44837736
09128005850
بهترین خریدار نقدی انواع
خودروتصادفی،فرسوده،سوخته
درمحل ( اسلامشهر و حومه )
09108499690 - 09123212903
خریدار تصادفی
3 میلیون بالاتر
فقط مدل بالا
09126758673
خریدارتصادفی
قیمت از شما خریدازما
09121214027 سعید
حسینمردی 66007610
( تیموری)
خریدار تخصصی انواع اتومبیل
تصادفی با بیمه بدنه
09121789193و44218652
خریدار تصادفی مدل بالا
کارشناسی اموربیمه بدنه
ناصر
09125330287 44220017
گران خریدن هنر ماست
بالاترازبالاترین خریدارتصادفی
مطمئنا پشیمان نمی شوید
09122788412
غرب 44339292
شمال 22958107
شرق 77145002
(حسینمردی)
منصفترین خریداراتومبیل تصادفی
باکارت طلایی یا بدون کارت
09031021616 و 66526137
تخصص ماگران خریدن است
خریدار تصادفی
09123010846
44273582
*خریدار تصادفی*
ازتماس پشیمان نمی شوید
کمترین زمان=بیشترین قیمت
09129354429 - 66157720
خرید ویژه
تویوتا کمری تصادفی
شما را خریداریم
09120864154
خرید (محمدی) فروش
تصادفی وباکارت طلایی
09122111754
44590994
MVMX33
تصادفی
09331333203
(رضایی)
خریدارتصادفی مدل بالا
09121217436
22075742
خریدار یکدستگاه پراید
یا پژو تصادفی
09198603565
خریدار تصادفی مدل بالا
کارشناسی اموربیمه بدنه
ناصر
09125330287 44220017
بالاترین خریدار تصادفی
5 میلیون بالاتر از همه
نقدادرمحل،فوری کمتر از 5دقیقه
09120776630
MG 6 توربودار
مدل 2012 مشکی
09192337087
((اینجا ایستگاه آخر است ))
تعمیرکارم! صافکارم! نقاشم !
خودت مقایسه کن ،خریدارتصادفی
09190643511و 33053468
لکسوس IS 250 سفید
مدل 2014 تصادفی
موتور روشن 130میلیون
09101843500
عادلانه ترین خریدار
اتومبیل های تصادفی
و موتور سوخته
66022301
09126801893 09123932163
پرشیا مدل 92 خاکستری
عقب خورده
(قیمت 17 میلیون)
09388605983
توجه ( جعفری ) توجه
خریدار تصادفی در سراسر ایران
09125464249
44047728
* اتو راگا *
خریدارتصادفی به بالاترین پیشنهاد
44295195 -
55443473 09121314360
*متین *
بالاترین خریدار تصادفی
خریدار تخصصی با بیمه بدنه
09125147525و44240060
بالاترین خریدار درمحل
فقط اتومبیل های خارجی
مدل بالا
22300200
09152300200 09122700200
منصفانه ترین خریدار
انواع اتومبیل «تصادفی»
09121154280
66064153
خریدارتصادفی
(باماکمترضررکنید )
1میلیون بالاترازقیمت دیگران
09354054009 - 09124054009
خریدار تصادفی مدل بالا
سریع ، نقدا" در محل
کارشناسی اموربیمه بدنه وکارت طلایی
تاج دینی
 09123797831
خریدار تصادفی
5 میلیون بالاتر
فقط مدل بالا خارجی
09126758673
خریدار تصادفی
سوناتا ، سانتافه ، مزدا
و غیره
موتورسوخته
رنگ شده
درهروضعیتی
09126202013

اجاره وسیله نقلیه

« آواتور »
اجاره دهنده انواع اتومبیل
ایرانی و خارجی (تحویل در محل)
09122980071 - 44295378
مطمئن اجاره کنید!
بدون نیازبه چک،سند یا ودیعه
عودت و ودیعه همزمان باتحویل
لندکروز - 528 - E250
پرادو نیو - سانتافه نیو
اسپورتیج - سوناتاYF - اپتیما
09121402178
اولین و آخرین تماس
زیرقیمت باآسانترین شرایط
BMW630 و 330 و 740
پرادوNEW و سانتافه NEW
BMW525i وپرشیاو206وتیبا
09121571393
22518032 و 22327747
بزرگترین اجاره خودرو
و غیره
تحویل در محل
09121254463
77729336 - 77722629
22064356 - 22064374
اجاره دهنده
528bmw مدل 2015
سوناتاYF اپتیما
سانتافهNEW اسپورتیج
ix35 مگان‎اتومات پژوپارس
روزانه هفتگی ماهیانه
بابیمه بدنه کامل
شمیرانات 09362302063
مدیریت 09124547509
غرب 44077450
« بنز - بی ام و »
بدون چک یا سند
S500 528
E250 Z4
سانتافه نیو اسپورتیج YF ....
تحویل در محل
09126575007 09122866823
اتو پارسا
بزرگترین مرکز اجاره
(اتومبیل)
دربستی
عروسی
تشریفات
مستقیم با مالک
روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
با گلسرای اختصاصی
09121077944
09125962801 خانم
پارت خودرو هخامنش
BMW528 ، X4
سانتافه ،اسپورتیج ، IX55
جنسیس4 درب ،سراتو4درب
جنسیس کوپه
سراتو کوپه ،ماکسیما،زانتیا
آوانته ، i20 ، مگان ،L90
پرشیا، 206 ،ریو ، 405 ، پراید
09121711572 88373497
کاین روزانه 800هزار
لکسوس ES
جنسیس 4 درب
اسپورتیج 2014
جنسیس کوپه
جک ، زانتیا ، پژو ، پراید
09121212811 و 22121498
سورتمه
اجاره انواع اتومبیل
بنز - بی ام و - هیوندا - کیا
ویژه ماه رمضان
09126409383
44448444 88556837
(بدون چک وسندیاودیعه)
C200
BMW528
لندکروز، سانتافه، اسپورتیج
اپتیما ، سوناتا ، مزدا 3
تحویل در محل شما
09127197896 77823089
BENZ E300
BMW 528
سانتافه اپتیما توسان
سوناتا جک پرشیا
با بیمه بدنه
09122021773 غرب
44050821 شمال
غرب 88800399
X اتو رنت امیران X
لکسوس RX 350
ماهیانه 000 / 500 / 13 تومان
iX35 و اسپورتیج (2015)
لیفان X60 و پژو و ...
09129234518
09129234517 - 88797331
همسفر
سوناتاYF،جنسیس کوپه،IX35
النترا،جک،206،پرشیا،405،پرایدو..
09121916355 - 44166279
اولین و تنها دارنده
BMW i8
Maserati 2014
Porsche 911
Cayman
(پانامرا،باکستر،کاین)
وانواع خودروهای وارداتی
تشریفات V I P
لاکچری سرویس فرودگاهی
با مازراتی
Defensive Driving
مسلط به انگلیسی ، عربی
اتو آرمین غرب
اجاره انواع بنز و بی ام و
هیوندا ،پژو و سمند
و پراید و...
44252106 و
44252105 09123896477
مرکزاجاره انواع تویوتا هایس
کیفیت راباماتجربه کنید
(رضایی)
09381238765 - 09121238765
# اسپرت تاکسی #
اجاره انواع خودرو
09122572507 و
77639973 09121300747
بزرگترین مرکز اجاره
« اتومبیل »
و غیره
تحویل در محل
09121254463
77729336 - 77722629
22064356 - 22064374
اتو شیروانی
مستقیم از مالک تحویل درمحل
E250 - 528 - CLS
سانتافه نیو اسپورتیج اپتیما
پرادونیو لندکروز سوناتاYF
09125507734
روزانه،ماهیانه،سالیانه
بدون چک و سفته
با بیمه بدنه
تحویل در تمام شهرها
300 / 1 X4
000 / 1 X3
800 Z4
800 528i
300 530i
300 / 1 S500
900 E250
400 C200
800 باکستر
با شرایط آسان
و غیره
تحویل در محل
09121254463
77729336 - 77722629
22064356 - 22064374
طهران
بدون چک بدون ودیعه
اسپورتیج - سانتافه نیو
لندکروز - پرادو نیو
اپتیما - سوناتا نیو
تحویل در محل
09126575007 09122866823
سانتافه نیو 300
ماکسیما 160 ، سوناتا 160
جنسیس4درب 300
اسپورتیج250 ، پژو 60پراید40
09122265905
2 و 88249001
بنز AMG SL500
630 ، 330 ، SLK کروک
C200 و سوناتا YF
شهریاری 09123954871
اجاره انواع خودرو
« ایرانی و خارجی »
روزانه - هفتگی - ماهانه
عروسی - تشریفات - سفر
آماده قرارداد با هتلها و شرکتها
22851184 09128087334
X اجاره انواع خودرو X
پورشه کاینS مدل2013
AUDI Q5 مدل2016
بنز E250 مدل 2015
BMW X4 مدل2016
BMW X3 مدل2015
BMW528 مدل2015
سانتافه و توسان 2015
اپتیما و اسپورتیج 2014
کمری 2013 آکورد 2013
سوناتاYF مدل2014
سوناتاLF مدل2015
09121123663
اجاره خودرولیفانX60مدل94
سفیدروزانه180هفتگی1100
ماهیانه3900کل تابستان9900
09122588921
تعداد 6 دستگاه آی فا
جهت همکاری دربخش
حمل ونقل داخلی خودروسازی
09192651892
اجاره اتومبیل بدون راننده
در شیراز
07138202090
09177142007
دارای مجوز از اتحادیه کد 43
سوناتا YF ، النترا ، سانتافه
جنسیس کوپه ، IX35 ، پرادو
پژو پارس، 405، 206، پرایدو...
09121354388 44131799
( شرکت کیان گشت)
سانتافه نیو IX55
اسپورتیج IX35
آزرا گرنجور جنسیس
تویوتا هایس
7 - 09358000086
09121507920و33830069
AUTO BATIS
خودروهای لوکس خارجی وایرانی
تحویل درمحل
09121074108
اسپورتیج 250
YF سوناتا 200
SD و پرشیا و 206 60
09121210044 ـ 44439293
شرکت آنی نام آوران امروز
دارنده گواهینامهISO 14001
اجاره اتومبیل،تشریفات،CIP
88795344و88772207
« ایران رنت »
اجاره دهنده با شرایط عالی
انواع اتومبیل های مدل بالا
528 ، 330 ، Z4 ، X6 ، E350
جنسیس کوپه اپتیما سوناتا
ماکسیما پرشیا 206 پراید
09122021290 و 44605793
(بدون چک وسندیاودیعه)
Z4
BMW528
لندکروز، سانتافه، اسپورتیج
اپتیما ، سوناتا ، مزدا 3
تحویل در محل
09127197896 77823089
اجاره انواع خودرو
بنز ، بی ام و ، هیوندا ، کیا
با شرایط آسان
88645770
مهرگان
هر20 روز 1روز رایگان
MG350 جیلی شاسی170
RV - MG3 جیلی 140
MVM پرشیا 70
رانا 206 65
سمند 60 پراید 40
22870015
09121035431 09122238996
(صدرا گشت)
2دستگاه سوناتا2012 بیواسطه
تخفیف ویژه ماه مبارک رمضان
09196319535
مهرگان (غرب)
جیلی (شاسی) 165
پرشیا 70
پژو 206 65
پراید 39
09124055229 44083061
1دستگاه لیفان شاسی
کرایه4ماه 10میلیون،5میلیون ودیعه
بدون چک وسند
09364117435
بدون چک و سند
قیمت توافقی
S500 X6 E250 528
بنز
بی ام و
هیوندا
کیا
« 30 % تخفیف »
09122644451 22001817
( پاسداران سابق )
بدون نیاز به سند
بدون واسطه
تهران و شهرستان
X6 - S500 - Z4
E350 - CLS - 528
مازراتی - پورشه
E350 بنز 800
C200 بنز 400
528 بی ام و 650
330 بی ام و 400
لندکروز 500
سانتافه نیو 380
کاسپین
با بهترین شرایط
تحویل در محل
آخرین تماس
09121573188 09121775672
44045191 88357307
اجاره دهنده و گیرنده
انواع اتومبیلهای
ایرانی و خارجی
تحویل درمحل
بدون نیاز به چک وسند
44035967
09121384003 09122222124
سوناتا ، مگان ،ماکسیما 150
جنسیس4درب ،سانتافه 350
انواع پژو 70 - پراید 40
09124389343
« آرشا گشت »
اجاره انواع اتومبیل
ایرانی و خارجی
با بیمه کامل(حتی تحویل درمحل)
09124240637
09121263131 44033153
« طبا طبا یی »
@Info
EjarehKhodro.com
« سالهاست با شماییم »
اجاره‎دهنده‎واجاره‎گیرنده
انواع‏اتومبیل ایرانی وخارجی
بنز BMW کیا
هیوندا انواع پژو و...
بدون چک و سند
09129150421 09129150422
« طبا طبا یی »
250 جنسیس کوپه ، YF
350 اپتیما،سانتافه نیو
500 پرادونیو ، C200
700 لندکروز ، CLS
900 528 ، E250
100 / 1 X6 ، S500
22000100 09121010900
بیواسطه - پرشیا 88
206 مدل 89
روزانه هفتگی ماهانه 65 هزار
09394002226 - 09128501973
افق گشت سلطان
انواع پرادو و هیوندا
بنز ، بی ام و
پژو و پراید و ...
تحویل در محل (داودجوکار)
22755095 09121091633
(بدون نیازبه سند یاچک)
اجاره دهنده و گیرنده
عروسی - دربستی
تشریفات
مستقیم از مالک
تحویل در محل
09362020096
7 - 88444495
BMW 630کروک 480تومان
پرشیا 85تومان
پرادو 350تومان
88093492 _ 09121863681
بیواسطه
سوناتا 2014
ماهانه 6میلیون بدون چک و سند
09394002226 - 09128501973
اجاره اتومبیل
* بدون راننده *
بنز - BMW - پورشه - کیا
هیوندای -مزدا - پژو - پراید
اجاره گیرنده انواع اتومبیل
22236985
دوستی 09126506325
مهرگان
تخفیف به کارمندان رسمی
MG350 جیلی شاسی170
RV - MG3 جیلی 140
MVM پرشیا 70
رانا 206 65
سمند 60 پراید 40
22870015
09121035431 09122238996
نادری «بیواسطه»
S500لکسوس کروک،بی ام و
پرادو،موهاوی،لندکروزو..«توافقی»
09125936775
اتو سلیمی
بنز BMW هیوندای
زانتیا انواع پژو - پراید
بابهترین شرایط وبهترین قیمت
09121163070 88093492 بامدیریت خانم سلیمی
بیواسطه
اسپورتیج 2013
ماهانه 7میلیون بدون چک و سند
09128501973
تکین خودرو
تحویل درمحل باشرایط آسان
Landcruse / BMW 630
BMW 330i / 525i 350
Sportage / ix35 350
C200 / Sonata YF 300
Camry 2014 250
پژو 206 و پرشیا
97 و
88325796 09122218085
اجاره اپتیما جیلی سمند
مناسب ترین قیمت
09194893917