شورولت

خرید ، فروش ، معاوضه
بازسازی اتومبیل های آمریکایی
رستمی 09379090098
محمد 09126767004
GM هنرکده GM
بازسازی و تعمیرات تخصصی
انواع اتومبیل آمریکایی وکلاسیک
77190178
افشین 77723772

جیپ

قدیمیان
بهترین خریدار و فروشنده
پاژن ،پیکاپ ،رونیز،پاترول ،صحرا
09126540054و09128089027