آلفارومئو

خریدار
آلفارومئو (صابری)
فقط ازمصرف کننده خریدارم
09124218830و22482370
«ایتال تکنیک»
قطعات و تعمیرات آلفارومئو
جبلی
09359393859 09125115870
اتو سلیمانی
نمایندگی رسمی آلفارومئو
(کد 1110)
ساخت ایتالیا
تحویل فوری
09362626206
44842393 44842392
( آلفا یدک )
برقی ، موتوری و بدنه
تعمیرگاه 33141263
09121896031 و 33851570