سایر خدمات مالی

کلیه خدمات مالی
اظهارنامه - دفاتر قانونی
گزارشات فصلی و ارزش افزوده
09385857389 - 09121217065

حسابداری، حسابرسی

«شرکت حسابداری عرشیا»
امورمالی ومالیاتی ، اظهارنامه
مشاغل و شرکتها ، تحریر دفاتر
09127014616 ـ 55896987
انجام کلیه امور مالی و مالیاتی
ارزش افزوده - گزارش فصلی
اعزام حسابدار مشاوره مالی و مالیاتی
66907508 - 09124650724
گزارش حسابرسی
حسابداری
» مشاوره مالیاتی «
» اظهارنامه مالیاتی «
09123334188
 86016188
کیان گستر ایرانیان
خدمات حسابداری ، مالیاتی
ارزش افزوده - مشاوره مدیریت
09124356144 و 86021226
انجام خدمات مالی،حسابرسی
ومالیاتی،تهیه صورتهای مالی،اظهارنامه
وارزش افزوده وگزارشات بین المللی
22910082و09013134991
اظهارنامه مالیاتی
مشاغل - شرکتها
تحریر دفاتر قانونی
دفاع در دارایی
گزارشات فصلی
مدیریت مالی
**به عمل کاربرآید**
(مشاوره رایگان)
09301010022
 22262040
کلیه خدمات مالی
حسابداری ، حسابرسی
ایران اکانت
9 و 66049306
« موسسه بهنگام »
خدمات ، حسابداری ،حسابرسی ، امور
مالیاتی ، ارزش افزوده،اعزام حسابدار
66530745_66563278
تنظیم دفاتر قانونی
اظهارنامه مالیاتی
اشخاص حقیقی و حقوقی
42 ـ 44263141
از 100 تومان به بالا
حسابداری،تنظیم دفاتر و
اظهارنامه ازثبت سند تا دفاعیه
معرفی حسابدارونرم افزارمالی
25سال سابقه 09122057607
77651395 - 88738837
 info@raznameh.net
حسابداری
امورمالیاتی ، ارزش افزوده
اعزام حسابدار ، مشاوربیمه
66596301
ارقام حساب خبره
حسابداری
حسابرسی رسمی
بانکها، مناقصات ،سفارتخانه ها
دارایی،اظهارنامه و ارزش افزوده
09122464261 
88109072
حسابداری - دفاتر قانونی
اظهارنامه مالیاتی
09127924713 و 44780910
مشاورمالی حسابداری پیمانکاری
حسابداری مدیریت
طراحی ، اجرا
09123541690
انجام کلیه امور مالی و مالیاتی
ارزش افزوده معاملات فصلی
اظهارنامه مالیاتی تحریردفاترقانونی
09190099556 ـ 77648759
گزارش حسابرسی
جهت ارائه به بانکها و دارایی
انجام کلیه امور مالیاتی
مشاوره کاهش جرایم
09127005964
44474852 88344168
موسسه ایده آل تراز صدرا
استقرارسیستم حسابداری،مشاوره
مالیاتی، اظهارنامه و ارزش افزوده
88688205 - 88692705
خبره حساب
بانک، مناقصه ،لاتین ، یاتا
با 25 سال سابقه
ارزیابی نقاط ضعف حسابداری
حسابرسی ویژه
رفع مغایرت شرکا
طراحی سیستم جامع،مالی واداری
طرح توجیهی پلاک کوبی اموال بودجه
مشاوره رایگان
24 ساعته
09122121093 
 88472508
اظهارنامه مالیاتی
ثبت دفاتر قانونی
توسط خبرگان
حسابداری و حسابرسی
با بیش از34 سال سابقه
هدف ما کاهش هزینه شما
وکیفیت کار میباشد
تلفن
تماس 4325
تخصص ما فقط
حسابداری پیمانکاری
است
انجام کلیه خدمات
X حسابداری پیمانکاری X
09121950633
 77292194
توسعه حسابداری ارقام
اظهارنامه مالیاتی،تحریردفاترقانونی
ارزش افزوده ،گزارشات فصلی
09123014113 و 66196805
خدمات حسابداری
اظهارنامه و دفاترقانونی
09123226671
66394857
آرمان پدیده خبره
انجام کلیه امورمالی ومالیاتی
خدمات حسابداری اظهارنامه
ارزش افزوده گزارشات فصلی
دفاترقانونی اعزام حسابدار
09361344499
 09127226491
حسابداری
حسابرسی
تراز ارقام دانا
88147029
شرکت مهر آروین
کلیه امورمالی،مالیاتی،حسابداری
عملکرد ، ارزش افزوده ، فصلی
88979531 - 88952426
حسابرسی - حسابداری
گزارشات حسابرسی
جهت ارائه به :
سفارت های کانادا و استرالیا
بانکها ، مناقصات و دارائی
رفع مغایرت - تهیه طرحهای
توجیهی - کامفار 3
انجام کلیه خدمات مالی
حسابدار پاره وقت
مشاوره
24 ساعته
09127201039 
44961108
انجام کلیه امورمالی ومالیاتی
حسابرسی بیمه ،اعزام حسابدار
اخذکارت‎بازرگانی - مشاوره‎رایگان
44003473 - 09124596992
مالی و مالیاتی
( مشاوره رایگان )
ارائه کلیه خدمات
88709783 - 88709591
اظهار نامه دفاترقانونی
09123700722
44890779
انجام کلیه امور مالی و مالیاتی
تنظیم اظهارنامه 100 تومان
تحریر دفاتر قانونی 100 تومان
مشاوره
رایگان 66941994
تنظیم اظهارنامه مالیاتی
و دفاتر قانونی ، لایحه ی دفاعیه
کلیه امور مالیاتی
6 - 88338185
« موسسه پویا تراز »
با 17 سال سابقه
ارائه دهنده
بهترین خدمات
حسابداری - حسابرسی
مشاوره ای - مالیاتی
اظهارنامه عملکرد
ارزش افزوده
تحریر دفاتر قانونی
09126502838 
88964637
انجام امورحسابداری و مالی
ازثبت سندتاتنظیم امورمالیاتی
به صورت تمام وقت و پاره وقت
88358739
* مشکی *
حسابداری حسابرسی
اظهارنامه مالیات ، عملکرد
گزارش فصلی ، ارزش افزوده
گواهی ارزش افزوده
09109020290 
55420244
قابل توجه شرکتهای بزرگ
و آهن آلات
تهیه اظهارنامه مالیاتی ودفاترقانونی
09362350066
کلیه خدمات حسابداری
اظهار نامه ، ارزش افزوده
فصلی ، قیمت مناسب
88464075
موسسه طاهاگستر محاسب
ثبت شده تهران 38711
انجام امورحسابداری،مالی تجاری
بازرگانی،تنظیم دفاترقانونی پلمپ
و اظهار نامه مالیاتی عملکرد
کادرمجرب،بیش از40سال تجربه
09123861589 و 86015640
گزارش حسابرسی
بانک ها ، مناقصات ، دارایی
اظهارنامه مالیاتی
پیگیری پرونده های مالیاتی
و حسابداری معوقه
44071376
 09127400020
ارائه کلیه خدمات مالی
اظهارنامه عملکرد ، ارزش افزوده
گزارش فصلی با لیست بیمه
88245317
انجام کلیه امور مالی ، مالیاتی
و بیمه و تحریر دفاتر قانونی
و اظهارنامه
09122249597 - 22748978
موسسه اطلس
خدمات حسابداری
اظهارنامه مالیاتی
مشاوره مالیاتی
09121372602
 88924545
موسسه بردستان حساب ایرانیان
انجام کلیه خدمات مالی، مالیاتی،
حسابرسی،مشاوره و خدمات مدیریت
09123155277 - 88337977
اظهارنامه ، دفاتر قانونی
گزارش حسابرسی معتبر
66422870 - 66425366
88259519 - 88271246
حسابداری ، حسابرسی
اظهارنامه ، دفاتر ، ارزش‏افزوده
انجام کلیه خدمات مالی
09121999047
موسسه ادیب
حسابداری شرکتها تنظیم گزارش
فصلی و مالیات برارزش افزوده
88995494
* حسابداری داتیس *
اظهار نامه مالیاتی
گزارشات فصلی
ارزش افزوده
اعزام حسابدار
» مشاوره رایگان «
88992769
گروه مشاوران مالی شاهسوند
انجام کلیه امورمالی و مالیاتی
و بیمه ( مشاوره رایگان)
09122971571 - 66868071
« داتیس به روز »
حسابداری - حسابرسی - امورمالیاتی
ارزش افزوده - اعزام حسابدار
09120187189 و 77089886
ارائه اظهارنامه مالیاتی
تحریر دفاترقانونی
09125623277
خدمات مالی ومالیاتی اظهارنامه
مالیاتی وارزش افزوده تحریردفاتر
09127398684
22750219ـ66904368
بنیان تراز ایرانیان
(سهامی خاص)
شرکت بین المللی خدمات
حسابداری و مالی
ارائه دهنده مشاوره و
خدمات حسابداری،مالی
مالیاتی ، بیمه وگمرکی
09109552552
09109551551
 44723190
انجام کلیه امور حسابداری
و اظهارنامه
09125224997
09124128853
کلیه خدمات حسابداری
حسابرسی ، مالیاتی،مشاوره ای
کربلایی
09124141732
 شاه حسینی
 09124270861
گروه مشاورین
مالی و حسابداری
حسابداری شرکتها،حسابداری
رسمی - اظهارنامه - عملکرد
تحریر دفاتر قانونی
اعزام حسابدار
مشاوره مالی و خدمات مدیریت
09122940927 فکس : 88539605
4 - 88539601
مدیر واحد حسابرسی داخلی و مشاور مدیر عامل در امور مالی و اداری با 25 سال تجربه در شرکتهای مختلف
09123069618
گزارش حسابرسی
بانک ها ، مناقصات ، دارایی
اظهارنامه مالیاتی
پیگیری پرونده های مالیاتی
و حسابداری معوقه
44071376 09127400020
خدمات حسابداری
و مشاوره مالی
09121212268
ارقام حساب خبره
حسابداری
حسابرسی رسمی
بانکها، مناقصات ،سفارتخانه ها
دارایی،اظهارنامه و ارزش افزوده
09122464261 88109072
خبره حساب
حسابداری - حسابرسی
با 25 سال سابقه
طراحی سیستم و اصلاح حساب
پیش رسیدگی مالیاتی
رفع مغایرت شرکا
حسابرسی ویژه و داخلی
مشاوره رایگان
24 ساعته
09122121093 88472508
گزارش حسابرسی
حسابداری
» مشاوره مالیاتی «
» اظهارنامه مالیاتی «
09123334188 86016188
موسسه اطلس
خدمات حسابداری
با قوانین جدید مالیاتی
مشاوره مالیاتی
09121372602 88924545
* مشکی *
ارسال گزارش فصلی
مالیات ارزش افزوده
ثبت دفاتر
گواهی ارزش افزوده
09120238095 55420244
گزارشات حسابرسی
اعزام حسابدار
گواهی ارزش افزوده
09125107050 - 66920911
اعزام حسابدار و انجام و
نظارت بر امورحسابداری و
کلیه خدمات مرتبط
09303292353 - 09126017156
انجام امور مالی و مالیاتی ،
بیمه و ارزش افزوده و تهیه
صورت مالی و گزارش حسابرسی
09127373217و77012053

امور مالیاتی

انجام امور مالیاتی و حسابداری
تنظیم اظهارنامه مالیاتی 1394 (شرکتها - مشاغل)
ارزش افزوده
گزارش فصلی
تهیه صورتهای مالی
تحریر دفاتر قانونی
حضوردرجلسه رسیدگی
بیمه تامین اجتماعی پرسنل از طرف ما
مشاوره امور بیمه و مالیاتی .
88830187,0936
1212 293
انجام کلیه امور مالی و مالیاتی
گزارشات فصلی و ارزش افزوده
اظهارنامه مالیاتی،تحریردفاترقانونی
09129256635و55259817
/ مشاور مالی مالیاتی /
اظهارنامه ارزش افزوده
دفاتر ، شرکتها ، مشاغل
09121775014 ـ 44114220
مشاوره وانجام امورمالیاتی
اشخاص حقیقی و حقوقی
توسط افراد مجرب
از ثبت سند تا دفاع مالیاتی
تنظیم لوایح و کاهش جرائم
36425830 - 09122873961
26142071 - 09123109129
حسابداری مالیاتی
مختص دارندگان کارت بازرگانی
و شرکتها
09123255863
اظهارنامه - دفاترقانونی
توسط حسابدارخانم (خبره)
دفاع مالیاتی
09194502325
 ارزش افزوده
 66900686
انجام امورمالی ومالیاتی
تحریر دفاتر قانونی
گزارشات فصلی/ارزش افزوده
اظهارنامه عملکرد
با 15 سال سابقه
09123096887
 66488653
اظهار نامه 94
شرکتهای پیمانکاری مفاصا
حساب مالیاتی
09122540134 و 44030349
مشاوره و تنظیم
تخصصی اظهارنامه مالیاتی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
88979531 - 88952426
انجام کلیه امورمالیاتی
پیگیری پرونده مالیاتی
دفاع و تنظیم لایحه (ارقام نگر)
09124988124 - 88998639
انجام امور مالیاتی شرکتها
تنظیم اظهارنامه عملکرد
ارزش افزوده ، فصلی ، دفاتر
44089229 - 44062667
اظهارنامه مالیاتی 94
ارائه خدمات جامع حسابداری
قانونمند - پاسخگو ،پیگیر
09125508665 و 77254521
پیگیری و مشاوره
پرونده بدهی مالیات و بیمه
توسط بازنشستگان و مجربین
تراز ارقام دانا
کلیه خدمات مالی و مالیاتی
88147029
* مشکی *
حسابداری حسابرسی
مشکل مالیات خود را
با خیال راحت
به ما بسپارید
09109020290 
55420244
اظهارنامه،تحریردفاترقانونی
پیگیری پرونده مالیاتی،ارزش افزوده
گزارش فصلی، اعزام حسابدار
77647783 و 77648053
«حساب دانش کیان»
تحریردفاتروتنظیم اظهارنامه ،تنظیم
لایحه وکاهش جرائم،مشاوره رایگان
88812764و86070829
تحریر دفاتر قانونی
تنظیم‏اظهارنامه‎عملکرد،گزارش
‏حسابرسی،پیگیری‎بدهی‎مالیاتی
22455333 - 77915443
انجام کلیه امور حسابداری و مالیاتی
تهیه صورتهای مالی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی 1394 (شرکتها - مشاغل)
ارزش افزوده
گزارش فصلی
تحریر دفاتر قانونی
09102105917,
9124159043
* داتیس پارسه *
اظهارنامه مالیاتی
( تخصصی )
ارزش افزوده - گزارشات فصلی
« مشاوره رایگان »
88971947
موسسه ارقام حساب ادیب
انجام کلیه امورمالی ومالیاتی
اعزام نیرو،مشاوره ،تنظیم لوایح مالیاتی
4 ـ 88321343
موسسه تراز حساب
تنظیم لایحه و کاهش جرایم
مشاوره رایگان و انجام امور مالیاتی
5 - 88544103
مشاوره وانجام امورمالیاتی
اشخاص حقیقی و حقوقی
توسط افراد مجرب
از ثبت سند تا دفاع مالیاتی
تنظیم لوایح و کاهش جرائم
26141929 - 09122873961
26142071 - 09123109129
حسابداری مالی و مالیاتی
تنظیم اظهارنامه تخصصی مشاغل آزاد
وامورمالی ( باهزینه مناسب )
09355649450
انجام کلیه امور مالی
09126406248
66721637
خدمات برتر با هزینه کمتر
انجام کلیه امورحسابداری مالیاتی
بهمراه مدیریت مالی و اداری
09122859138 ـ 88287551
انجام امور مالیاتی
تنظیم اظهار نامه مالیاتی
وارزش افزوده ، گزارشات فصلی
09122079848 - 09126869438
مرکز خدمات مالی و مالیاتی
گزارش فصلی
ارزش افزوده دفاتر(قیمت مناسب)
09123587235
انجام کلیه امور مالیاتی ،
اظهارنامه ، عدم عملکرد ،
حسابداری و تحریر دفاترقانونی
09127373217و77012053
انجام امور مالیاتی
اظهارنامه عملکرد
ارزش افزوده گزارشات فصلی
66123754 - 66123752
مؤسسه مالی محاسب افق نیکا
انجام امورمالیاتی،تنظیم اظهارنامه
ارزش افزوده،تحریردفاتر،مشاوره
اموربیمه ومالیاتی،اعزام نیروی
حسابدار( جنوب غرب تهران )
09122284133
56365044 - 021
تنظیم اظهار نامه
تحریردفاترقانونی،قیمت مناسب
کل مبلغ پس از اتمام و تحویل کار
09122943442
کلیه امور حسابداری و مالیاتی
« شرکتها - مشاغل »
صنعتی ، بازرگانی ، خدماتی
13 _ 66593212
اظهار نامه دفاترقانونی
09123700722
44890779
پارسا پرشین
تنظیم اظهارنامه مالیاتی
انجام کلیه امورحسابداری ومالیاتی
09384736002و44855931
تخصصا مالیات بر ارث
سرقفلی / نقل و انتقال
مشاوره رایگان
09129302100 و 77093789
حسابداری اظهارنامه مالیاتی
ارزش افزوده وگزارشات فصلی
با 15سال سابقه (صالحی )
09305153731 - 77796145
تشکیل پرونده مالیاتی،اظهارنامه
تحریر دفاتر ، ارزش افزوده
پلمپ دفاتر ، اعزام حسابدار
09128692314 - 66122897
کلیه امور مالیاتی
عملکرد ارزش افزوده
تنظیم اظهارنامه
گزارش حسابرسی
( مشاوره رایگان )
09128930072 
88618261
به حرفه ای هابسپارید
اظهارنامه اشخاص :
الف ، ب ، ج
شرکتها خدماتی بازرگانی تولیدی
حرفه ای ها : فلکه دوم صادقیه
44083110 44044832
گروه مشاوران
مالیاتی امین
شرکتها - ارث
ارزش افزوده مشاغل
لوایح و دفاعیه
09124542462
 22253077
اظهارنامه،دفاترقانونی
با 20 سال سابقه
حسابداری و حسابرسی
شرکتهای پیمانکاری،بازرگانی
و خدماتی (مشاوره رایگان)
09128446469
4 - 66571395
* ایمن حسابان کوشا *
اظهارنامه مالیاتی
دفاع مالیاتی
گزارشات فصلی
ارزش افزوده - اعزام حسابدار
« مشاوره رایگان »
22227712
خدمات مالی و مالیاتی
ارائه مشاوره بیمه و مالیات
ارزش افزوده معاملات فصلی دفاتر
88615144و88055737
گواهی ارزش افزوده
گزارش فصلی - پلمپ دفاتر
هزینه مناسب
09357400342
مشاوره و انجام امور مالیاتی
از اظهار نامه تا دفاع مالیاتی
تنظیم لایحه و کاهش جرائم
44361378
اظهارنامه،کلیه امورمالی
اعزام حسابدار،ارزش افزوده
تحریردفاتر
09127784325 - 88261436
تشکیل پرونده مالیاتی
ارزش افزوده مفاصاحساب
بیمه ومالیات اخذ کارت بازرگانی
وکلیه مجوزها اظهارنامه1394
وحضوردرجلسه رسیدگی
88754255 و 88536353
« نوآوران حساب »
انجام امور مالیاتی ، تحریردفاتر
اصلاح و چک کردن‎اظهارنامه94و169
09127654213 و 22654134
« تراز حساب »
اظهار نامه - دفاتر
09129317950
66127652
موسسه خدمات مالی
محتسب سامان
به شماره ثبت 14670
انجام کلیه خدمات مالی
اظهارنامه ،گزارشات فصلی،تحریر
دفاترقانونی،مشاوره مالیاتی وبیمه
09123478986و88843219
اظهارنامه مالیاتی
مشاوره مالیاتی
با سابقه کار طولانی مدت
09190790850 - 09126354818
X اظهارنامه مالیاتی X
گزارشات فصلی ، تحریر دفاتر
09122377490
انجام کلیه امور مالی ومالیاتی
( مشاوره رایگان )
88994893
09382600972
MARK1
ثبت انواع صورتجلسه
ثبت شرکت ، ثبت برند
اخذکداقتصادی،اظهارنامه مالیاتی
معاملات فصلی ، تحریردفاتر
09122936729
22876862 و 09124091726
تخصصی ترین
اظهارنامه اشخاص و شرکت ها
بند : الف ، ب ، ج
کاهش برگ تشخیص مالیات
(( فلکه دوم صادقیه ))
44083110 44044832
مشاوره تخصصی مالیات
اظهارنامه مالیاتی
حقیقی و حقوقی
09190790850 - 09126354818
تحریر دفاتر قانونی
مطابق با آِیین نامه
09120323537
خدمات مالی و مالیاتی
ارائه خدمات حسابداری ،
تحریردفاترقانونی،مشاوره و
پیش ممیزی بیمه ای شرکتها و
کارخانجات وتنظیم لایحه دفاعیه
09359578797 09123549621
اظهارنامه فصلی ارزش افزوده
تشکیل پرونده،تحریردفاتر
اعزام حسابداربازنشسته مالیاتی
09128692314 - 66122897
مشاوره ‎مالی، مالیاتی و بیمه
با کادری مجرب
(میرداماد روبروی ثبت شرکتها)
09122788967و26645072
* مشکی *
حسابداری حسابرسی
مشکل مالیات خود را
با خیال راحت
به ما بسپارید
09120238095 55420244
مشاوره و انجام امور مالیاتی
از اظهار نامه تا دفاع مالیاتی
تنظیم لایحه و کاهش جرائم
09375835360 و 44361378
تحریر دفاتر مالی
گزارشات ارزش افزوده و فصلی
حسابداری (شهرری شمس آباد)
09126896621و33374305
تخصصا مالیات بر ارث
سرقفلی / نقل و انتقال
مشاوره رایگان
09129414100 77093789
خدمات برترباهزینه کمتر
انجام کلیه امور مالی ومالیاتی
با روشی جدید و مدرن
بدون نیاز به حسابدار
گزارشگیری در هر زمان و مکان
88287551 09122859138
مشاور مالیاتی
حسابداری
09121943110
انجام امورمالیاتی،ثبت اسناد
اراضی شهری تامین اجتماعی و...
« توسط کارشناسان مجرب »
44446801و09125137198
اعزام حسابدارنیمه وقت
تحریردفاتر ، راه اندازی نرم افزار
فصلی - ارزش افزوده
09366799029 - 66122894