سیم کارت همراه اول (فروش)

بهترین خریداروفروشنده
13 12 132 31 32 119
39 69 102 6669 123
13 83 107 80 61 117
10 39 126 488 2800
20 26 420 40 39 234
99 23456 55 39 239
40 48 234 634 2002
81 64000 02 11 811
09122222201 09122000021
مشترکین 22666688
اسما همراه
رند معمولی نقد اقساط
83 110 10 - 70 70 167
85 83 126 - 37 73 138
85 35 220 - 743 12 21
06 06 728 - 649 58 58
09126391511 و 66724067
سیم کارت
60 17 296 0912
فروشی
09126190411
نخرید !
اجاره خطوط رند
ارسال 5 به
33323332 - 021
« تسهیلات فوری »
رند و معمولی
نقد و اقساط
111 و 112
5 و 88529974
912 صفر
به قیمت دولتی
5 - 77783004
کهکشان همراه
مرکز خرید و فروش
سیم کارت رند و معمولی
( 0912 )
88697300 
82159000
امور مشترکین ستارخان
بالاترین خریدار
ارزانترین فروشنده
سیدی 44250582
اینجا آخر خطه
بالاترین قیمت
88908008
22261881
تجریش همراه
خرید و فروش
تسهیلات موبایل
22731220
 22721121
موبایل سایلنت
خریدوفروش کلیه خطوط
رندومعمولی بابهترین قیمت
دانش 44276818
موبایل چلسی
خرید فروش
با کمترین پیش پرداخت
صاحب خط 0912 شوید
تسهیلات 15 ماهه
44448383
خرید فروش
200 33 14 0912
914 2005 0912
تماس 88997601
فروشنده 0912
کد 9 و 8 و 7 و صفر
4 - 44245252
پیشخوان دولت 72161200
خرید،فروش تسهیلات 0912
بدون چک سفته نقدواقساط در محل
رزاق 77206595
امور مشترکین ستارخان
خرید فروش
(تسهیلات ) ( در محل )
44218202 ـ 44257243
امور مشترکین گلبرگ
بهترین خریدار و فروشنده
رند 0912 معمولی
77248600 - 77247600
خرید فروش
" رند " " معمولی "
تحویل در محل
سعادت آباد
22368476 مطهری
8 ـ 88325757
پالیز همراه
خرید و فروش 0912
بهترین شرایط اقساط
نظرپور 44446000
موبایل سیب سبز
خریدار و فروشنده 0912
نقد اقساط
9 - 44268097
فقط رند
شا کر ی
2 - 22907551
امورمشترکین ستارخان
خرید فروش تسهیلات
(فوری) (اقساط)
44246553 - 44246505
مشترکین شرق 51609
خرید،فروش تسهیلات 0912
بدون چک سفته نقدواقساط در محل
یاوری 77230030
در محل
اقساط تسهیلات
رند - معمولی
خرید - فروش
ویژه : 44204040
پیشخوان شرق 72161200
خرید،فروش تسهیلات 0912
بدون چک سفته نقدواقساط در محل
یاوری 77230030
6 44444 6
0 44444 6
64 64 766
65 65 766
590 4444
790 4444
35 55 333
88 88 575
54 00 333
44 40 940
09128888815 88303720
هستی همراه
تسهیلات تسهیلات
اقساط
09122115934 - 44293507
20 49 111
90 61 100
75 75 169
6000 630
45 80000
297 7100
09122000091 خانم
راد 76700150
291 34 24 0912
70 27 380 0912
به بالاترین پیشنهاد
09126225421 - 77784886
130 00 44 912
09121221234
خریدوفروش912 نقدواقساط
118 7 118 912
پایه 42
09125262700 ـ 88939691
77 8 1111 0912
بدون زنگ خور
09123073060
فروش اقساطی 912 بدون بهره
00 62 082 66 36 082
28 20 070 67 77 948
09120702017 دفتر پیشخوان
92 94 122 0912
15 میلیون
09126487765
99 11 113 0912
به بالاترین پیشنهاد
09121131199
72 72 116 0912
0936 و 0939 و 0903
همین خط
تماس : 09126877177
پیشخوان دولت نقد اقساط
4800 100 912
414 14 14 912
62 42 142 912
17 53 153 912
112 28 18 912
09120686850
خرید فروش سیم کارت
نقد / اقساط/ تسهیلات فوری
بدون چک ،سفته ،ضامن
09121305225و66902059
خط رند
26 62 222 0912
قیمت 60 میلیون
تماس : 09122226226
پیشخوان ستارخان
( پانیذ همراه )
خاص بودن ، حق شماست
6666 188
4444 275
55 81 111
626 2000
1771 100
2332 209
09124445005 - 44262727
نقد و اقساط
با شرایط دلخواه شما
09123202543 (نصراللهی) 44448300
پیشخوان دولت
( تسهیلات فوری )
بالاترین پیشنهاد
2 1 1 - 1 1 1 - 0 0 1
عامری 09121073430
فرمانیه 22721138
مشترکین 0912 انقلاب
78 74 115 - 8 345 145
93 55 100 - 00 82 311
94 98 272 - 862 862 2
59 56 245 - 397 8000
09121045858 20
الی 66436019
سِتیا همراه
بالاترین خریدار
3 3 3 9 3 3 3
55 444 11
20 80 150
29 25 123
82 82 682
206 7777
( نقد و اقساط )
09121051929 و 44207000
610 10 10 0914
به بالا ترین پیشنهاد
09122985978
ویژه ... مدیران
754 753 1 0912
به بالاترین پیشنهاد
09302287335
99 22 114 0912
فوری - مقطوع
11 میلیون
09122046616
40 20 604
61 31 031
تماس: 09121064561
66 700 10 0912
44 90 196 0912
به بالاترین پیشنهاد
09121070066

سیم کارت همراه اول (خرید)

پیشخوان دولت 1323
بهترین خریداردرمحل رایگان
« تسهیلات فوری »
7 _ 66916836
تسهیلات
رند
88402227
مشترکین 0912
بهترین خریدار و فروشنده
0912 رند و معمولی
77626731 ـ 77626730
خط خود را گران بفروشید
تسهیلات امور مشترکین
خانم عابدی
09124571360 44950026
امورمشترکین ‏میدان‏رسالت
خرید‎فروش صفروکارکرده
88463391
88465299
بهترین خریدار
رند معمولی
09123333115
88929780
مشترکین سیدخندان
خرید نقدواقساط فروش
تسهیلات فوری
در 10 دقیقه
اقساط با شرایط دلخواه شما
88768755 88768960
دفترپیشخوان 1824
خرید فروش خطوط 912
رند و معمولی در محل شما
خانم
معین 09129382300
مشترکین مترو امام خمینی
0912 خرید و فروش
09127692020 ـ
33901564 88348915
ایران همراه
بهترین خریدار و فروشنده
( صادقی )
نازی
آباد 55020841
ولیعصر 88926760
رادار همراه
خرید ( تسهیلات ) فروش
09128200020
14 ـ 44295813
بالاترین خریدار
100 - 112 - 111
خط خود را ارزان نفروشید
کشاورز 22203077
نور همراه
رند و معمولی
44285050
بهترین خریدار
111 و 112
رند و معمولی
26423884
بهترین خریدار در محل
تسهیلات فوری
09121027000
نیاوران 22202091
خط شما را به بالاترین قیمت
خریداریم
44444456
فقط 0912
بالاترین خریدار در محل
44954512
44954511
مشترکین ولیعصر و فرمانیه
خرید فروش بهترین تسهیلات
نقد و اقساط ( درمحل ) حمید
79 ـ
88932578 و 22399039
خرید فروش
" رند " " معمولی "
تحویل در محل
سعادت آباد 22368476
مطهری 88888921
منصف ترین خریدار
( تسهیلات موبایل )
44212929 خانم
فروتن 44263945
خرید و فروش انواع خط 912
به مناسب ترین قیمت در محل
(نقد و اقساط)
09190369090 و 33391320
بالاترین خریدار
فقط 912 رند
« موبایل صفاپور »
09121051929
 44207000
رند و معمولی
به بهترین قیمت
خریداریم
کوروش 09128888164
خرید (در محل) فروش
نقدواقساط - تسهیلات فوری
09123800035
44254743
خرید 0912 فروش
تسهیلات
خانم امیری
 44275052
نقدواقساط
 44275057
فقط رند 0912
خرید فروش
88453636
77243669
بهترین خریدار نقدی
( 0912 )
غرب 44000101
شمال 22661518
در محل
اقساط تسهیلات
رند - معمولی
خرید - فروش
ویژه : 44204040
مشترکین بهشتی
خرید.فروش.نقد.اقساط
با شرایط دلخواه شما
88172938
تسهیلات فوری
بهترین خریدار و فروشنده
( نقد و اقساط )
09121112006و22727383
تجریش 22731107
خرید 912 فروش
نقد تسهیلات اقساط ، درمحل
زیرنظرامورمشترکین(غنی زاده)
44277400 - 44201040
بهترین خریدار در محل
( تسهیلات فوری )
شمیران 22721138
مشترکین مادر
تسهیلات فوری
خرید - فروش
رند ، معمولی ، رند
اقساط
88908008
 22261881
بهترین خریدار نقدی
در محل شما
رند - معمولی
09121180403 - 33381010
اپراتور همراه
100 111 112
بالاترین خریدار در محل
44205000
آخرین قیمت راازما بگیرید
خرید فروش
09121400693
ایمانی 44275677
مشترکین شریعتی
تسهیلات در 10 دقیقه
زیر نظر پیشخوان دولت
( کد 72161246 )
مالک دفتر با سابقه درخشان
خرید - معاوضه - فروش
88474296 - 88441013
(نقد) خرید،فروش (اقساط)
خط - گوشی
صفروکارکرده تسهیلات فوری
09121035360 - 66915766
پیشخوان دولت ستارخان
بالاترین خریدارخطوط خاص912
تسهیلات موبایل فوری
09124445005و44262727
خط خود را ارزان نفروشید
( تسهیلات موبایل )
خانم طهرانچیان
09102525254 44271322
موبایل دیپلمات
بهترین خریدار نقدی
خط رند و معمولی
آخرین تماس راباما بگیرید
09122232321
امور مشترکین
بهترین خریدار و فروشنده
رند 0912 معمولی
09121505388 _ 66900252
مشترکین سهروردی
« کد 1406 »
نقد و اقساط
بهترین خریدار و فروشنده
رند - معمولی
45 - 88539344
1008676
2104643 6666849
09121183355
77736247
تسهیلات و اقساط سیم کارت
« با مدیریت خانم مقدم »
44269863 - 44265120
امور مشترکین آرژانتین
خرید و فروش 0912 در محل
09129172056
88738944
چرا خط خود را می فروشید
« تسهیلات فوری »
09124300030
44289050
امور مشترکین ستارخان
خرید فروش
(تسهیلات ) ( در محل )
44218202و44257243
خرید فروش
نقد و اقساط
09122000053 44255952
خرید فروش
درمحل شما
(خانم نیکو)
22881318
بهترین خریدار
خطوط رند
22111121
خرید 912 فروش
رند،معمولی نقد،اقساط
راد
71 -44278970 
44278969
دفتر پیشخوان دولت
خرید و فروش درمحل شما
(تسهیلات فوری)
مـحـبی 33333348
( 0912 )
خرید فروش
44288966 -
09193104913
 خانم عباسی 
44289321
موبایل مسیحا
خرید 0912 فروش
بی واسطه
خانم کیانی
10 _ 88976509
خرید
تسهیلات
09102263085
88641375
امور مشترکین 72161599
خریدوفروش912
 تسهیلات فوری
با قرارداد کتبی امور مشترکین
خانم ادیب 
 44272923
( بنیتا همراه )
بهترین خریدار و فروشنده
خطوط رند و معمولی
26126174 - 09121081010
خرید و فروش خط
نقد و اقساط
رند و معمولی تسهیلات فوری
خانم مطلبی 
 44279515
تسهیلات موبایل و فروش
اقساطی با 10سال سابقه
44215744 - 44269863
امور مشترکین صادقیه
تسهیلات با 15سال سابقه
خرید ، فروش ، اقساط (درمحل)
44247785 - 44247783
بالاترین خریدار 0912
رند و معمولی
درمحل بدون کسر هزینه
خیرالهی 88300082
مشترکین 1825
592 0 0 15 77 50 150
2 1 9 0 215 49 94 200
904 20 30 305 0 308
65 60 700 75 55 700
شمال 88627245
غرب 44444147
بالاترین خریدار نقدی
تسهیلات امورمشترکین
خانم افشار
44277324
 خانم اسلامی
 88562608
مشترکین رسالت
بهترین فروشنده و خریدار
نقد و اقساط
77222030 و 77230644
خرید و فروش
0912
09122767636
طهـرانی 22889497
امور مشترکین جمهوری
بالاترین خریدارخط رندومعمولی
خرید و فروش (در محل رایگان)
09352272727 ـ 66191010
امور مشترکین 11085
بهترین خریدار و فروشنده
رند 0912 معمولی
09191400030و66411267
خرید 912 فروش
تسهیلات
09122446454
طاهری 88918786
*پایتخت همراه *
تسهیلات فوری
امور مشترکین 51320
بالاترین خریدار خطوط
........
09128280828 (خانم خرم ) 44252528
تسهیلات خطوط
( در 1 دقیقه )
متناسب با خواسته شما
( با جواز کسب 10 ساله )
بهترین خریدار
خطوط رند
09121024000
شمیران
 22207390
فقط رند
شا کر ی
2 - 22907551
( امور مشترکین صادقیه )
تسهیلات فوری تسهیلات
خرید و فروش - نقد و اقساط
خانم حیدری
 44001515
مشترکین 1239
تسهیلات فوری
09124443844
44295008
خرید و فروش
سیم کارت
09331106969
77422337 - 77124386
امورمشترکین ستارخان
خرید فروش تسهیلات
(فوری) (اقساط)
44246553 - 44246505
نیکان همراه
بهترین خریدار و فروشنده 0912
09121143040
44288066
پیشخوان توحید
خرید و فروش نقد و اقساط
ارائه تسهیلات
66125761 - 66126734
خرید فروش
نقد و اقساط
09122000053
 44250204
« امیر تل »
بهترین خریداروفروشنده0912
درجنوب غرب تهران ( کشاورز)
09101010310و55770743
امور مشترکین گلبرگ
بهترین خریدار و فروشنده
رند 0912 معمولی
77248600 - 77247600
اپراتور همراه
100 111 112
بالاترین خریدار درمحل
44205000
خرید 912 فروش
نقد تسهیلات اقساط
درمحل زیر نظرامور مشترکین
09121010106 - 44244205
امورمشترکین(کد51515)
خرید
فروش
(خط ویژه) 88209694
خرید و فروش انواع خط 0912
به مناسب ترین قیمت
09190369090
44037649 و 44037414
خرید فروش
( درمحل )
88991003
88991002
رند
و معمولی
به بهترین قیمت
خریداریم
کوروش 09128888164
نیکان همراه
بهترین خریدار و فروشنده 912
09121143040
44288066
بهترین خریدار
رند معمولی
09123333115
88929777
خرید و فروش
خرید به بالاترین قیمت
77422337 - 77124386
09331106969
بالاترین خریدار
( تسهیلات فوری )
100 - 111 - 112
خرید ( در محل ) فروش
خط خود را ارزان نفروشید
کامیار
09121073430 22721138
امور مشترکین آرژانتین
خرید و فروش 0912 در محل
09123666682
88738944
تسهیلات فوری
"بهترین خریدار"
( فروش نقد و اقساط )
09121112006و22727383
تجریش 22731107
امور مشترکین تهرانپارس
خریدوفروش انواع سیم کارت
صفر و کارکرده - نقد اقساط
09191017571 - 77781040
بهترین خریدار و فروشنده
رند....................معمولی
09121142000 حسین اله
داد 88928080
بالاترین خریدار
فقط رند
« ِِِِِستیا همراه »
09121051929 - 44207000
( 0912 )
خرید فروش
44288966 -
09193104913 خانم
عباسی 44289321
خط 912 شما را
بالاتر از قیمت واقعی خطتان
بصورت نقد در محل خریداریم
خانم
معین 09129382300
خرید و فروش انواع خط 0912
به مناسب ترین قیمت در محل
09190369090 و 33391320
44037649 و 44037414
خرید (0912) فروش
نقد و اقساط
خانم
رجبی 09192444024
44202354 - 44202268
برهان همراه
بهترین خریدار و فروشنده
" خطوط رند "
09101181181و66178137
پیشخوان دولت
امور مشترکین ( اندرزگو )
محلی امن برای شما
خرید فروش
( در محل )
تسهیلات خطوط
( در 1 دقیقه )
متناسب با خواسته شما
09121024000 22207290
مشترکین 1825
592 0 0 15 77 50 150
2 1 9 0 215 49 94 200
904 20 30 305 0 308
922 7777 75 55 700
09334444147 44444147
ایست!
جستجو کافیست
بهترین خریدار و فروشنده
رند - معمولی - کدپایین
نقد (حتی در محل) اقساط
09121086000
2 - 88932161
بالاترین خریدار شرق
رند ( در محل ) معمولی
09121183355
77736247
امورمشترکین جمهوری 1323
بهترین و بالاترین خریدار
رند معمولی
09121504608_66591032

سیم کارت رایتل

پخش عمده سیم کارت
رایتل و ایرانسل
09121035561

سیم کارت ایرانسل

244 3333 0936
20 27 100 0921
لیست رایتل و 919 از طریق SMS
09353000002
11 11 211 0935
11 11 711 0932
09121113516
22 11 511 0935
44 11 511 0935
66 11 511 0935
09355111112
332 0 0 0 0 0937
335 1 1 1 1 0938
لیست رایتل و 919 از طریق SMS
09353000002
55555 96 0935
خط دائمی
پایه 7میلیون
55503027
5 2000 82 0935
29 28 100 0921
لیست رایتل و 919 از طریق SMS
09353000002
338 0 0 0 0 0939
24 42 444 0936
لیست رایتل و 919 از طریق SMS
09353000002

سیم کارت (سایر)

امور مشترکین 51609
خرید،فروش تسهیلات 0912
بدون چک سفته نقدواقساط در محل
یوسفی 77197464
امور مشترکین حسینیه ارشاد
رند معمولی کد پایین
همراه اول رایتل ایرانسل
22853008
مشترکین شرق 51609
خرید،فروش تسهیلات 0912
بدون چک سفته نقدواقساط در محل
اسدی 77273300
پیشخوان دولت 72161200
خرید،فروش تسهیلات 0912
بدون چک سفته نقدواقساط در محل
رزاق 77206595
امور مشترکین 51609
خرید،فروش تسهیلات 0912
بدون چک سفته نقدواقساط در محل
محمودی 77273311
مشترکین شرق 51609
خرید و فروش 0912
نقد و اقساط - رند و معمولی
77196572
امور مشترکین 51609
خرید،فروش تسهیلات 0912
بدون چک سفته نقدواقساط در محل
مرادی 77242393
پیشخوان دولت 72161200
خرید،فروش تسهیلات 0912
بدون چک سفته نقدواقساط در محل
یاوری 77230030